Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jiří Běhounek: Nehledejme problémy tam, kde nejsou

Jiří Běhounek: Nehledejme problémy tam, kde nejsou
Několik týdnů po odvrácení závažné personální situace ve zdravotnictví z důvodu hrozícího odchodů lékařů z krajských nemocnic má kraj Vysočina na stole k řešení další problematickou záležitost v podobě hledání uspokojivého řešení organizace krajského středního školství s ohledem na nepříznivý demografický vývoj. Vedení kraje, vědomo si složitosti problému, se snaží nahlížet na celou situaci v širších souvislostech.
 

 
 

Zvolilo zcela otevřený přístup  a chtělo  široce pojatou diskusí směřovanou k nalezení budoucího funkčního modelu krajského školství napříč všemi sociálními i zájmovými skupinami získat další pohledy a podklady. Diskuse však  je v mnoha případech alibisticky využita k prosazování  nerealistických místních zájmů. Musím s politováním konstatovat, že dobře míněná diskuse, která měla vést k doplnění materiálů pro řešení přijatelného pro všechny dotčené strany, sklouzla do uměle vyvolávané  a mnohdy bohužel i tendenčně přiživované jednostranné kauzy. Z určitých úhlů pohledu se dají některá vyjádření odpůrců jakýchkoli změn přirovnat k druhům tendenční cílené kampaně včetně záměrného šíření zkreslovaných skutečností a nepravd. Ploché, jednostranné a často účelové argumentace se zamlčováním skutečností a neochotou užít jiného měřítka asi mají  vnést pochybnosti a zmást veřejnost. Důkazem toho se stávají podepisované petice a listiny s protichůdným obsahem, a to i z míst, kde nikdy nebyly protesty podobného typu zaznamenány nebo tam, kde nejsou předpokládány změny.

 

Na tomto místě bych veřejnost rád ujistil, že vedení kraje Vysočina vnímá veškeré reakce velmi vážně a nebude přijímat v oblasti krajského školství žádná unáhlená opatření. Všechny připomínky budou vypořádány a veřejnost bude se skutečnostmi seznámena. Pokud jde o budoucnost středních škol je zřejmý fakt, že ohrožení jejich existence v žádném případě nepodceňujeme a budeme i nadále naléhat na vedení škol, aby sama přicházela s řešením očekávaného propadu studentů, a tím zhoršené situace škol. Nelze zavírat oči před důsledky demografického poklesu a donekonečna odkládat často nepopulární, avšak v mnoha případech záchranné kroky které, ač se to mnohým z nás nelíbí, mohou zajistit úroveň a efektivitu vzdělání našich potomků. Řešením by měl být kompromis – kompromis hledaný všemi, jimž toto leží na srdci. Z historie je konečně známo nemálo případů, kdy odpor či pozdní rozhodnutí ke změně vedlo ke katastrofálnímu a nevratnému dopadu. Zdá se však, že je tyto kompromisy možné nalézat. Prvním příkladem budiž Světlá nad Sázavou.

 

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman Vysočiny

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.3.2011 / 9.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze