Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Světový den vody

Světový den vody
Pro zájemce připravil kraj Vysočina výjimečnou výstavu fotografií ke Světovému dni vody. Vernisáž výstavy zahájí Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina 9. března 2011 v prostorách před kongresovým sálem v sídle kraje Vysočina. Kolekci fotografií, na kterých jsou zachyceny nejen významné vodní toky Vysočiny, mohou návštěvníci obdivovat až do 28. března 2011.
 

 
 

Jelikož pitná voda není pro všechny lidi samozřejmostí, roste její význam v celosvětovém měřítku. Ale nejen potíže s nedostatkem pitné vody v některých částech světa, ale i katastrofální záplavy, znečištění vodních toků a vodních nádrží a ztráta biologické rozmanitosti vodních ekosystémů ukazují na to, že lidstvo musí svůj přístup k vodním zdrojům změnit. Proto je 22. březen od roku 1993 vyhlášen jako Světový den vody. Hlavním cílem tohoto dne je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. Za tímto účelem se  budou konat 23. března 2011 pod záštitou hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka a primátora města Jihlavy Jaroslava Vymazala regionální oslavy Světového dne vody v jihlavském Domu kultury. Jako doprovodný program připravil Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství v sídle kraje výstavu, která je ke shlédnutí v termínu 7. – 28. března 2011. Téma letošního světového dne vody zní „Voda pro města – reakce na výzvu měst“. Vernisáž výstavy se koná ve středu 9. března 2011 od 15 hodin v sídle kraje Vysočina před kongresovým sálem. Vernisáž zahájí  úvodním slovem hejtman kraje Vysočina a součástí vernisáže bude soutěž o nejchutnější vodu z různých vodních zdrojů našeho kraje. Na výstavě jsou ke shlédnutí fotografie pramenů významných vodních toků našeho kraje, největších čistíren odpadních vod, úpraven vod a vodárenských nádrží sloužících k zásobování pitnou vodou. Prezentovány jsou i další informace z oblasti vodního hospodářství a rybářství.

 „Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána. Každý by měl začít u sebe a zamyslet se nad způsobem užívání vody i jejím znečišťováním. Světový den vody oslavme proto symbolicky tím, že si připijeme právě vodou na zachování jejího množství a čistoty“ říká Josef Matějek, radní pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

 

 • Více informací:
  Radek Zvolánek
  oddělení vodního hospodářství
  kraj Vysočina
  tel.:    +420 564 602 363
  mail: zvolane.r@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 7.3.2011 / 7.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze