Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odstartovalo další kolo soutěže Vesnice roku

Odstartovalo další kolo soutěže Vesnice roku
Ministerstvo pro místní rozvoj společně s partnery vyhlásilo už 17. ročník soutěže Vesnice roku. Cílem soutěže Vesnice roku je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. „Účast v této soutěži je pro obec příležitostí prezentovat své aktivity, úspěšné evropské a další rozvojové projekty a zároveň přispět příkladem dobré praxe k rozkvětu venkova v regionu,“ uvedl Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.
 

 
 

Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce vesnického charakteru s maximálním počtem obyvatel 6 300 které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Do soutěže se obec hlásí vždy jako celek, včetně všech svých místních částí.

 

Obce musí podat řádně vyplněnou elektronickou přihlášku včetně povinných příloh a uhradit povinný registrační poplatek (2 Kč za každého občana přihlašované obce). Vytištěnou elektronickou přihlášku do soutěže včetně příslušné dokumentace a doklad o úhradě registračního poplatku zašlou obce do 29. dubna 2011 na následující adresu: Tatiana Mifková, Pobočka pro NUTS II Jihovýchod, Novobranská 14, 602 00 Brno; tel.: 542 210 529, e-mail: mifkova@crr.cz.

 

Podmínky účasti v soutěži i přihláška jsou k dispozici na samostatných webových stránkách této soutěže http://www.vesniceroku.cz/podminky-souteze.

 

V loňském roce se Vesnicí roku kraje Vysočina stala obec Vír, krajského kola této soutěže se zúčastnilo celkem 35 obcí, mezi které kraj Vysočina rozdělil ceny finanční i věcné ve výši zhruba půl milionu korun s tím, že obce oceněné diplomem jsou zvýhodněné v čerpání dotací z Programu obnovy venkova Vysočiny.

Celostátní vítěz vybraný z krajských vítězů může od ministerstva pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy venkova do výše dvou milionů korun. V pořadí druhá oceněná obec smí požádat až o 1,9 milionu korun, třetí obec o 1,8 milionu korun a další krajští vítězové o 1 milion korun. Ostatní obce, oceněné modrou, zelenou nebo bílou stuhou, mohou čerpat maximálně 600 tisíc korun. Vítěz krajského kola na Vysočině navíc získává od kraje Vysočina titul Vesnice Vysočiny, který sebou nese i finanční benefit v podobě stotisícového daru. I pro ostatní oceněné obce kraj pamatuje s finanční odměnou, stejně jako v minulých letech. Novým oceněním pro letošní rok je Zlatá cihla (ocenění realizovaných stavebních děl na venkově).

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 3.3.2011 / 3.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze