Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jak hodnotí občané Vysočiny práci zastupitelů: Stav silnic a cest

Jak hodnotí občané Vysočiny práci zastupitelů: Stav silnic a cest
Nástup jara s sebou nese nutnost revize stavu silnic a cest. Následky zimních měsíců jsou nyní dobře patrné. Jak náprava škod, tak péče o komunikace celkově budou pod zorným úhlem veřejnosti, což dokládají i výsledky aktuálního průzkumu v kraji Vysočina. Naprostá většina obyvatel kraje (97%) sděluje, že si všímá toho, jaký je stav komunikací a jak se v otázkách zlepšení stavu silnic a cest a jejich udržování v dobrém stavu angažují zastupitelé obcí a měst, ve kterých dotazovaní občané žijí.
 

 
 

Hodnocení zastupitelů

Když měli občané oznámkovat to, co jejich zastupitelé dělají pro lepší stav silnic a cest (jako ve škole, tzn. známkami od 1 do 5), přidělili jim průměrnou známku 2,92. Při posuzování se dělili na tři zhruba stejně velké skupiny. Více než třetina občanů zhodnotila práci zastupitelů jako dobrou (37%, z toho 9% jako velmi dobrou). Více než každý čtvrtý občan jejich práci naopak považuje za špatnou (28%, z toho 9% za velmi špatnou). Zhruba třetina hodnotí své zastupitele v uvedené oblasti tak napůl (35%).

Nejvýraznější diference vyvstávají co do velikosti místa bydliště. Pozitivní hodnocení zaznívá nejčastěji od obyvatel středně velkých měst s pěti až dvaceti tisíci obyvateli (44%), nejméně často od těch, kteří bydlí v malých obcích / městech se dvěma až pěti tisíci obyvateli (26%).

 

Co lze konstatovat

Pravidelný monitoring názorového ohlasu ukázal, že náhled široké veřejnosti na činnost zastupitelů v této oblasti je poměrně ustálený. Obdobně jako na konci roku 2010 se totiž vyjadřovali občané i v předchozích letech.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 3.3.2011 / 3.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze