Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jihlavský Dům dětí a mládeže bude patřit městu. Brodská umělecká škola zůstává zatím krajská

Jihlavský Dům dětí a mládeže bude patřit městu. Brodská umělecká škola zůstává zatím krajská
Na území kraje Vysočina jsou zřizovateli organizací nabízejících mimoškolní aktivity především města nebo soukromé organizace. Výjimkou jsou Dům dětí a mládeže Jihlava a Základní umělecká škola Havlíčkův Brod, jejichž zřizovatelem je stále ještě kraj Vysočina. V případě Jihlavy je reálné, že zřizovatelské kompetence včetně příslušného majetku domu dětí a mládeže přejdou už od začátku příštího roku na město. Nabídka kraje na převzetí činností základní umělecké školy stále platí i pro město Havlíčkův Brod.
 

 
 

Zastupitelstvo města Jihlava v únoru letošního roku schválilo záměr zřídit dům dětí a mládeže. „Je tedy již technickou záležitostí domluvit s vedením města převod veškerého krajského majetku, který má v současné době účetní hodnotu více než 5,3 milionu korun. Městu resp. jeho nové organizaci v případě dohody připadnou také zůstatky na účtech DDM, které se pohybují kolem 700 tisíc korun,“ upřesnila Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

O nabídce kraje rovněž jednají radní a zastupitelé města Havlíčkův Brod, avšak jejich oficiální stanovisko prozatím kraj neobdržel. Také v tomto případě nabízí kraj městu bezplatně a bez omezujících podmínek pro další využívání veškerý majetek (účetní hodnota téměř 13 mil. Kč), včetně budovy (účetní hodnota 6 mil Kč) a finanční prostředky (zůstatky na účtech organizace byly ke konci roku 2010 více než 1,5 milionu korun).

 

V hlavní budově havlíčkobrodské„zušky“ i v její přístavbě probíhaly od roku 2001 nezbytné opravy a údržba (téměř 4 mil. Kč), například v roce 2009 byla krajem zateplena a opravena přístavba za více než 2 miliony. „Od roku 2005 dostala škola z rozpočtu kraje 607 tisíc korun na pořízení tří kvalitních klavírů, doplňuje výčet ekonomických údajů Kamil Ubr z krajského odboru školství. Prostředky na platy zaměstnanců dostává ZUŠ ze státního rozpočtu a provoz plně hradí ze školného. V případě převzetí základní umělecké školy se rovněž městu otevírá cesta k systémové podpoře, kterou poskytuje kraj obcím na zajištění volnočasových aktivit (cca 350 tis. Kč ročně).

 „Pevně věřím, že i havlíčkobrodští zastupitelé jako poslední v kraji přijmou do své správy zušku s jejími šikovnými učiteli a nadanými žáky včetně závazku udržovat pro ně vhodné prostory. K tomu získají darem nejen budovu v současném provozuschopném stavu a všechen inventář, ale kraj bude ze svého rozpočtu i nadále pomáhat v pořizování a opravách drahých hudebních nástrojů“, vyjadřuje své přesvědčení Marie Kružíková.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 25.2.2011 / 25.2.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze