Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Otevřený dopis Marie Kružíkové studentům Gymnázia Velké Meziříčí

 

 
 

Vážení studenti,

 

jsem ráda, že se zamýšlíte nad návrhem opatření, který se týká poklesu žáků ve středních školách v příštích minimálně 15 letech. Protože už dnes víme, kolik se každý rok narodilo v našem kraji dětí, a tedy jaký počet jich přibližně přijde do středních škol až do roku 2025. Nechci po Vás znalost situace ve středních školách v celém kraji, stačí, když se zamyslíte nad situací v mikroregionu, ve kterém žijete a který znáte nejlépe. Napovím vám, že škola dostává peníze na přímé náklady tj. na platy zaměstnanců od státu a na provozní náklady od svého zřizovatele. Střední školy ve Velkém Meziříčí zřizuje kraj Vysočina a ten hradí provoz, investice i opravy majetku. Obdobné to je se školami základními. Zřizované jsou obcemi a městy, na platy zaměstnanců dostávají státní peníze prostřednictvím krajů. Všechny školy mají jedno společné – množství peněz na platy zaměstnanců, ať pedagogů či nepedagogů, je přímo úměrné počtu žáků školy. A v tom je hlavní problém, jak při nižším počtu žáků mít na platy všech zaměstnanců, jak odučit hodiny aprobovaně tj.odborníky a udržet kvalitu vzdělávání na všech typech škol. Víceletá gymnázia jsou určena pro výjimečně nadané děti a opětovně vznikala v době, kdy v našem kraji každoročně přicházelo cca 9000 žáků do středních škol. V současnosti absolvuje základní školu přibližně polovina, ale počet míst na víceletých gymnáziích se nezměnil.

V menších městech se počet přihlášených a počet přijatých do víceletého gymnázia příliš neliší. Přitom o 4-leté studium je zájem větší. Pokud by se v těchto gymnáziích změnil systém z víceletých na 4-leté obory, tak by počet maturantů zůstal zachován a daleko větší šanci na přijetí by měly i děti z venkovských škol, které kvůli dojíždění se do víceletého oboru nehlásí.

Základní školy nabízí kvalitní vzdělávání, jak o tom svědčily i příspěvky uveřejněné současně s Vaším otevřeným dopisem. Kromě toho v jejich prospěch mluví i výsledkové listiny olympiád z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu, jazyků atd., které jsou určeny jak pro základní školy, tak i pro nižší ročníky gymnázií.

V našem kraji nepočítáme a ani jsme nenavrhovali zrušení víceletých gymnázií, ale pouze dáváme na zvážení, zda při poklesu počtu vycházejících žáků ze ZŠ úměrně tomu nesnížit i počet nižších tříd gymnázia se současným zvýšením 4-letého. A propo, v historii víceletých gymnázií jste zapomněli na roky 1968-1970.

Dále mě překvapila vaše domněnka, že spojením různorodých škol se zhoršila kvalita výuky. Co vás k tomuto závěru dovedlo? Proč by se měla zhoršit kvalita, když ve školách budou učit ti stejní pedagogové ve stejných učebnách. Ba naopak by se z ušetřených peněz mohly tyto učebny modernizovat.

Návrh opatření je určen k zamyšlení nad stavem středního školství v kraji a v daném mikroregionu a k hledání cesty, pro jeho co nejlepší fungování. Má za cíl udržet nejen gymnaziální obory ve vysoké kvalitě, ale i s jejich pomocí umožnit i nabídku méně obsazovaných oborů jako např. ve Velkém Meziříčí elektrikář, obráběč kovů, strojní mechanik atd., o jejichž absolventy mají velký zájem místní firmy.

 

Jaké bude výsledné rozhodnutí krajského zastupitelstva, bude hodně záležet i na zájmu představitelů škol, firem, města, zda chtějí podpořit pouze gymnázium nebo mají i zájem o zachování dalších studijních a učebních oborů ve Velkém Meziříčí.

Je to ve vašich rukách.

 

S pozdravem

 

RNDr. Marie Kružíková, v. r.

radní pro oblast školství kraje Vysočina

V Jihlavě, 17. 2. 2011

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.2.2011 / 23.2.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies