Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Setkání starostů obcí kraje Vysočina zapojených do pilotního testování platformy "Váš názor"

eCitizen - logo (header)
Dne 10. 2. 2011 se v Jihlavě v prostorách KÚ kraje Vysočina uskutečnilo setkání projektového týmu s představiteli obcí kraje Vysočina zapojených do pilotního testování systému "Váš Názor".
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní náplní společného pracovního jednání členů projektového týmu eCitizen II a představitelů obcí zapojených do pilotního testování platformy byla diskuse o možných tématech, které by byly v rámci pilotního provozu nabídnuty občanům k vyjádření jejich názorů. Tomu předcházelo podrobné představení platformy a objasnění jejích základních funkčních principů.

 

Z velice živé a přínosné diskuse všech účastníků setkání vyplynuly 3 nejdůležitější aspekty výběru a zveřejnění vhodných témat pro pilotní testování:

  • Pečlivá volba tématu s přihlédnutím ke všem specifikám konkrétní obce  
  • Aktivní propagace platformy mezi obyvateli zapojených obcí
  • Zajištění zpětné vazby aktivním přispívajícím

 

V tomto smyslu byly navrženy a diskutovány některé možné příklady vhodných témat (dopravní řešení centra obce, využití bývalé budovy obecního úřadu apod.), možné způsoby propagace (Facebook, radniční listy, web kraje Vysočina, weby zapojených obcí, letáky..), ale i základní principy samotné služby:

 

  • Vysoká úroveň a serióznost platformy
  • Jasná metodika zpracování a zprocesování došlých názorů
  • Vyhlášená témata by neměla evokovat ANO-NE, ale spíše "Jak byste to udělali Vy, občané obce?"
  • Součástí vyhlášených témat by měly být vyčerpávající podklady a přehled informačních zdrojů

 

V závěru setkání byly stanoveny předběžné termíny zaslání pilotních témat ze strany zúčastněných obcí a spuštění pilotního běhu platformy s verzí pro každou zapojenou obec včetně zveřejnění pilotních témat (březen - duben 2011)

 

 

eCitizen II - Setkání starostů, Jihlava 2011

 
Zodpovídá: agentura EPMA
Vytvořeno / změněno: 22.2.2011 / 22.2.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze