Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Informace o výsledcích měření škodlivin v Jihlavě

Informace o výsledcích měření škodlivin v Jihlavě
Tečku za ročním monitoringem škodlivin v Jihlavě udělala tisková konference, která se konala ve čtvrtek 27. ledna 2011 v sídle Magistrátu města Jihlavy. Na tiskové konferenci prezentovala firma ENVItech Bohemia s.r.o. výsledky měření imisí, které prováděla po celý rok 2010 na stanici umístěné v areálu společnosti Automotive Lighting. Tento monitoring byl navržen jako jedno z opatření studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“, která se realizovala na základě zadání kraje Vysočina v letech 2008 a 2009.
 

 
 

Kraj Vysočina společně s městem Jihlava zajistil pokračování měření v lokalitě, kde byly v rámci obsáhlé studie naměřeny nejvyšší koncentrace škodlivin. První pololetí a roční report měření financovalo město, druhé pololetí kraj Vysočina. Zjištěné hodnoty měření byly porovnány s pozaďovou měřící stanicí (stanice bez významných zdrojů) umístěnou v areálu ZŠ Demlova v Jihlavě, kterou provozuje Český hydrometeorologický ústav. Z výsledků je patrné, že v lokalitě Automotive Lighting jsou měřeny vyšší hodnoty prachových částic než u pozaďové stanice ČHMÚ. Ještě větší rozdíl je v hodnotách oxidů dusíku, jehož hlavním zdrojem je doprava.

 

Vyšší hodnoty naměřené v lokalitě průmyslové zóny prokázaly vliv místních zdrojů. Z naměřených hodnot tuhých a plynných znečišťujících látek jednoznačně vyplývá, že rozhodujícím zdrojem v této lokalitě je doprava, která je také v souladu s krajským programem ke zlepšení kvality ovzduší a se závěry zrealizované studie jedním z prioritních zdrojů na území kraje Vysočina. Provozovaná stanice mimo jiné potvrdila závěry odborné studie a očekávané rozložení znečištění ovzduší vyplývající z podrobně zpracované rozptylové studie Jihlavy.

Závěrem ročního vyhodnocení výsledků měření je konstatování, že imisní limit pro průměrnou roční koncentraci prašných částic nebyl ani na jedné z lokalit překročen. „Pro zjištění dlouhodobých trendů má měření kvality ovzduší v průmyslové zóně Jihlavy velký význam, proto má kraj Vysočina zájem v měření pokračovat a toto měření bude i nadále finančně podporovat,“ uvedl při prezentaci výsledků měření na tiskové konferenci krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý.

 

Kompletní výsledky celoročního měření jsou zveřejněny na internetových stránkách www.kr-vysocina.cz, odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina.

 

Rostislav Habán, odbor životního prostředí

Krajský úřad kraje Vysočina

telefon 564 602 514,

Mail: haban.r@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.1.2011 / 31.1.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze