Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky měření škodlivin v Jihlavě 2010

 

 
 

Na tiskové konferenci, která se konala ve čtvrtek 27. ledna 2011 v sídle Magistrátu města Jihlavy byly prezentovány výsledky měření imisí, které prováděla po celý rok 2010 firma ENVItech Bohemia s.r.o. na stanici umístěné v areálu společnosti Automotive Lighting v Jihlavě. Tento monitoring byl navržen jako jedno z opatření studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“, která se realizovala na základě zadání kraje Vysočina v letech 2008 a 2009. Kraj Vysočina společně s městem Jihlava zajistil pokračování měření v lokalitě, kde byly v rámci obsáhlé studie naměřeny nejvyšší koncentrace škodlivin. První pololetí a roční report měření financovalo město, druhé pololetí kraj Vysočina. Zjištěné hodnoty měření byly porovnány s pozaďovou měřící stanicí v Jihlavě, kterou v areálu ZŠ Demlova provozuje Český hydrometeorologický ústav. Z výsledků je patrné, že v lokalitě Automotive Lighting jsou měřeny vyšší hodnoty prachových částic než u pozaďové stanice ČHMÚ. Ještě větší rozdíl je v hodnotách oxidů dusíku, jehož hlavním zdrojem je doprava. Měření potvrdilo závěr odborné studie, že hlavní podíl na vyšších koncentrací škodlivin v této lokalitě má doprava, zejména dálnice D1 a silnice I/38. Druhým významným znečišťovatelem ovzduší jsou lokální topeniště, negativní vliv na kvalitu má zejména spalování nekvalitních paliv nebo odpadů.

Výsledky ročního měření ukazují, že množství škodlivin v ovzduší za uplynulý rok se nezvýšilo ani nesnížilo a v celoročním porovnání jsou koncentrace sledovaných znečišťujících látek pod limitem.

 

Ing. Rostislav Habán, OŽP

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 31.1.2011 / 31.1.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze