Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Absolutní titul v soutěži Bezpečná nemocnice získala letos Nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpečná nemocnice
Třetí ročník odborné soutěže Bezpečná nemocnice zná po víkendu své vítěze. Absolutní prvenství přisoudila devítičlenná porota odborníků projektu, který do soutěžní ošetřovatelsko-medicínské sekce přihlásila Nemocnice Havlíčkův Brod a představila v něm svůj pohled na řešení prevence pádů pacientů. Ve druhé soutěžní sekci reprezentující technicko-provozní oblast porota nejvýše ocenila projekt elektronického sledování nežádoucích událostí předložený Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze. Oba vítězné příklady dobré praxe ve zdravotnictví byly prezentovány 24. ledna na odborné konferenci Dny bezpečí v Jihlavě. Slavnostního ceremoniálu předání ocenění se osobně zúčastnil ministr zdravotnictví Leoš Heger a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.
 

 
 

Soutěž Bezpečná nemocnice v letošním roce opět vyhlásil kraj Vysočina, Spojená akreditační komise, nově také společnost Johnson and Jonhson a Project HOPE. Odborná porota posuzovala celkem 16 projektů předložených 13 lůžkovými zdravotnickými zařízeními.

„Porota se zaměřila při svém hodnocení na možné využití zkušeností vyplývajících z projektu v jiných zdravotnických zařízeních včetně případné specifikace typů zařízení, kde lze projekt aplikovat. Výrazně se zvýšila také kvalita projektů a rozšířil se počet řešených oblastí,“ uvedla organizátorka akce Soňa Měrtlová s tím, že novinkou je právě rozdělení soutěže do dvou sekcí. Porota se tak může podrobně věnovat při hodnocení projektu jeho originalitě, stejně jako jeho možné replikace v jiných zdravotnických zařízeních. Soutěž má kromě jiného představit příklady dobré praxe a nabídnout širokému spektru zdravotnických zařízení způsob omezení rizik.

 

Výsledky 3. ročníku soutěže Bezpečná nemocnice

Sekce 1: Technicko-provozní oblast

1. místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze projekt „Elektronické sledování nežádoucích událostí“

2. místo: Masarykův onkologický ústav Brno s projektem „Výzkum přínosu zavedení radiofrekvenční identifikace (RFID) do procesu přípravy a aplikace léčiv a RFID jako základní prvek v systému podpory přípravy léčiv“

3. místo: Nemocnice Pelhřimov, p. o., s projektem „Technické zajištění bezpečí pacientů při pobytu v Nemocnici Pelhřimov, p.o. – centrální velín“

 

Sekce 2: Ošetřovatelsko-medicínská oblast

1. místo: Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o., s projektem „Bezpečnostní pás – prevence pádu pacienta“

2. místo: Nemocnice Písek, a. s., s projektem „Epidemiologická surveillance v oblastní nemocnici“

3. místo: Svitavská nemocnice, a. s., s projektem „Prevence pádů pacientů – indikátor kvality poskytované ošetřovatelské péče a Resortní bezpečností cíl MZ ČR“

 

Vyhlášení soutěže Bezpečná nemocnice je součástí programu celostátní konference Dny bezpečí, jejíž čtvrtý ročník se konal dnes v sídle kraje Vysočina v Jihlavě. Jednotícím tématem letošního setkání odborníků a specialistů je téma „Bezpečná nemocnice = bezpečná komunikace“. Podle hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka je o sdílení zkušeností s bezpečím pacientů i personálu v lůžkových zdravotnických zařízeních rok od roku vyšší zájem, o čemž svědčí i více než 130 akreditovaných účastníků.

 

Prvním vítězem soutěže Bezpečná nemocnice byla Fakultní nemocnice Ostrava, která v roce 2008 vyhrála se svým projektem "Zvyšování bezpečnosti zdravotnického zařízení na základě systémového řízení rizik". Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo se svými projekty osm nemocnic. V prvním ročníku byl kraj Vysočina zastoupen projektem právě Nemocnicí Havlíčkův Brod a zajímavým projektem Nemocnice Jihlava, který byl oceněn jako druhý nejlepší.

Ve druhém ročníku soutěže si nejlépe vedla Svitavská nemocnice.

Zpracovatel vítězného projektu obdržel i letos putovní cenu v originální podobě písmena „H“, kterou navrhl Radek Benda a vytvořili žáci Akademie Světlá nad Sázavou.

 

  • Více informací: Ing. Soňa Měrtlová, Odbor zdravotnictví
                                tel.: 564 602 457,
                                mail: mertlova.s@kr-vysocina.cz

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 24.1.2011 / 24.1.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze