Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Veřejnost se může vyjadřovat k novému vedení 400 kV procházejícímu přes východní část území kraje Vysočina

ilustrační foto
Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo informaci o doplňku dokumentace a posudku, které se zabývají vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví záměru „V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ (tzv. EIA). Nové vedení je navrženo na území Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Účelem je posílit přenosovou soustavu České republiky pro plánovanou výstavbu nového jaderného zdroje v elektrárně Temelín.
 

 
 

Navržená trasa vedení 400 kV přes území kraje Vysočina (délka trasy z rozvodny Kočín do rozvodny Mírovka je 120 km, stožáry Donau se základní výškou  41,5 m) představuje významný zásah o krajinného rázu zejména v oblasti obce Dudín, hradu Kámen a Sudkova Dolu.

Záměr obsahuje více alternativních řešení trasy, která ne vždy poskytují konečné řešení otázky, jak snížit vliv záměru na krajinu a současně na blízkou obec. Konečnou trasu záměru je možno, jak uvádí zpracovatel posudku dořešit.

 

Již vlastní dokumentace EIA vyvolala velikou negativní odezvu některých obcí a občanů kraje, kteří podali řadu vyjádření a připomínek k dokumentaci záměru. V doplňku dokumentace jsou řešeny připomínky podané k dokumetaci, posudek hodnotí kvalitu dokumentace a navrhuje závěrečné stanovisko, veřejnost se může k těmto dokumentům písemně vyjádřit do 19.února 2011.

Písemné vyjádření je nutno adresovat na Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor posuzování vlivů, Vršovická 65, PRAHA 10 - Vršovice, PSČ 100 10. V elektronické podobě jsou dokumetace i posudek zveřejněny na webové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru MZP281.

 

  • Jan Joneš, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.1.2011 / 21.1.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze