Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Rodina jako nejdůležitější prvek společnosti

rodina
V kraji Vysočina se již několik let intenzivně pracuje na koncepci rodinné politiky, která by tvořila základní přístupy k jednotlivým typům rodin v rámci našeho kraje. Přitom si je kraj vědom, že v celé společnosti dochází k výrazným změnám v samotném zaměření a základním charakteru rodin. Rodiny jsou méně generační, ale více kariérové. I přes tyto základní trendy, které jsou známy již několik let, považuje veřejnost kraje Vysočina rodinu za nejdůležitější prvek společnosti, který si zasluhuje ochranu ze strany společnosti a státu? Naprostá většina (92%) obyvatel kraje Vysočina starších 18 let je přesvědčena, že rodina je nejdůležitější článek rozvoje společnosti. Pouze minimum občanů (8%) si myslí, že tomu tak není. Vyplývá to z průzkumu agentury DEMA, která tento exkluzivní výzkum zpracovala pro kraj Vysočina, a to jako sociologický základ k tvorbě nové koncepce rodinné politiky kraje Vysočina.
 

 
 

Rodinný život s sebou přináší i nutnost řešit řadu nejrůznějších problémů. Když se občané kraje ohlédnou za uplynulým rokem, co bylo jejich největším problémem? Spontánní odpovědi byly obsahově utříděny. Odpovědi občanů nejčastěji mířily do oblasti financí (25%). Šlo především o problém rodinných příjmů, které se respondentům jevily jako nedostatečné pro udržení jejich životní úrovně a zajištění a uspokojení potřeb rodiny, např. na studium, samostatné bydlení, léky. Zatímco pro některé je problémem snížení příjmu a nutnost se s tímto faktem vyrovnat, jiní dokonce uváděli, že se pohybují na existenční hranici.

„Mění se výrazně i jednotlivé priority českých rodin. I v našem kraji, pro který byla typická mezigenerační soudržnost, klasické rozdělení rolí muže a ženy, solidarita všech členů širší rodiny,  nízká rozvodovost apod., pozorujeme „protirodinné tendence“.  Stoupající nároky na pracovní výkonnost vyžadují stále vyšší předpoklady vzdělání, jehož nelze dosáhnout při souběžném založení rodiny, která u  mnoha mladých lidí ztrácí na významu,“ říká radní pro sociální oblast Petr Krčál, který má rodinnou politiku ve své gesci.

Pětina občanů spojuje největší rodinné problémy s trhem práce (22%). Nejednalo se pouze o případy, kdy občan práci ztratil a marně ji hledá, ale i o situace, kdy se o ztrátu zaměstnání obává. Snaha o udržení si práce ústí ve stres a nedostatek času na rodinu, což vystupuje zřetelně najevo u podnikajících osob. Odpovědi každého osmého souvisí s problematikou zdraví (18%). Opět jsou zmiňovány zdravotní problémy jak samotných dotazovaných osob, tak ostatních příslušníků rodiny.

Každý devátý pociťuje jako největší problém to, co se odehrávalo mezi příslušníky rodiny, tzn. rodinné problémy (11%). Šlo o děti , výchovu, nástup do školy, hledání dalšího studia, prospěch, až po osamostatňování dítěte a jeho odchod z rodiny Pro každého jedenáctého bylo největším problémem v uplynulém roce bydlení (9%), jeho zajištění, získání, výměna, prodej, rekonstrukce a s tím spojené práce.

 

„Uvědomujeme si, že i v našem kraji se rodiny potýkají s řadou socioekonomických překážek, společenských tlaků a  kulturně hodnotových proměn. Dobrá rodina přestala být symbolem společenského úspěchu. Dítě začíná být považováno za překážku pracovního uplatnění rodičů.  Pozorujeme pro současnost  typický nárůst bezdětných manželství, vysoký počet rozvodů, nástup nových alternativních forem soužití, vysoký počet neúplných či doplněných rodin, zvyšující se počet osaměle žijících mladých lidí, proto chceme vypracovat kvalitní opatření k jednotlivým částem rodinné politiky kraje Vysočina, která by mohla být schválena do poloviny roku 2011,“ uvádí k výzkumu  Petr Krčál.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.1.2011 / 10.1.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze