Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích v kraji Vysočina

les
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2010 Dodatek č. 4 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití. Dodatek č. 4 k výše uvedeným zásadám je účinný od 1. ledna 2011.
 

 
 

Přijatý dodatek omezuje dosavadní rozsah finančních příspěvků tak, že od tohoto data nebudou v kraji Vysočina poskytovány finanční příspěvky na:

1) přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí,

2) sdružování vlastníků lesů malých výměr.

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích týkající se umělé obnovy sadbou, zajištění lesních porostů, výchovy lesních porostů do 40 let skutečného věku, příspěvku na ekologické a k přírodě šetrné technologie zůstanou zachovány ve stejné struktuře, tak jako tomu bylo  v předchozích letech.

 

K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno vzhledem ke zvýšenému čerpání finančních prostředků na hospodaření v lesích v letech 2009 a 2010 a vývoji alokace finančních prostředků v rozpočtu kraje Vysočina na kapitole Zemědělství – Lesní hospodářství.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.1.2011 / 4.1.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze