Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Anketa „Zlatá jeřabina 2010“ se rozbíhá

Zlatá jeřabina
I v letošním roce můžete navrhnout své tipy do ankety Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010 v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.
 

 
 

Nominace kulturních počinů roku 2010 je možné podat do 28. ledna 2011. Návrhy kulturních akcí a příkladných obnov kulturních památek můžete zasílat prostřednictvím nominačního formuláře, který je umístěn na stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz – v sekci kultura a památky. Dále máte možnost zasílat své nominace písemně na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina 2010“ nebo elektronicky na adresu: zlatajerabina@kr-vysocina.cz.

 

Nominovány mohou být počiny uskutečněné v roce 2010 na území kraje Vysočina jako jsou např. zajímavé koncerty, festivaly, divadelní přehlídky, muzejní expozice, výstavy, ediční počiny nebo příkladné obnovy památek v regionu Vysočina. Anketou a především prezentací jednotlivých kulturních počinů bychom rádi poukázali na aktivity a odhodlání organizátorů a vlastníků památek, kteří přes nelehkou finanční situaci, jež se odrážela v různých dotačních programech v oblasti kultury, věnovali nemalé úsilí k realizaci kulturních akcí pro veřejnost nebo přispěli k zachování kulturního dědictví v kraji.

 

Z došlých nominací bude následně odbornou pracovní skupinou pro výběr nominací do ankety Zlatá jeřabina vybráno 30 počinů do kategorie Kulturní aktivita a 30 do kategorie Péče o kulturní dědictví. Těchto 60 počinů bude v měsíci březnu bojovat o hlasy svých příznivců z řad veřejnosti ve vyhlášené anketě.


 

  • Více informací:
    Iva Doležalová, KrÚ kraje Vysočina
    oddělení kultury
    tel: 564 602 260

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 3.1.2011 / 3.1.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies