Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj rozdělí mezi obce 69 milionů korun z Programu obnovy venkova Vysočiny

venkovské stavby
Kraj Vysočina dá v příštím roce na podporu obnovy venkova 69 milionů korun, stejně jako letos. „Od roku 2004 jsme už na Vysočině z tohoto programu přidělili půl miliardy korun. U projektů obcí s více než třemi stovkami obyvatel přispíváme až polovinou nákladů, u nejmenších obcí to může být až 60 procent,“ uvedl Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. V letošním roce kraj schválil podporu 624 obcím.
 

 
 

Garantovaná výše dotace je pro příští rok stanovena na 104 000 Kč. Maximální výše požadované dotace bude ve výši 140 000 Kč. Tuto maximální částku mohou získat obce oceněné čestným uznáním v rámci soutěže Vesnice roku. Výše přidělené dotace bude stanovena na základě počtu obcí žádajících o dotaci. Spolufinancování zůstane stejné jako v roce 2010 – obce do 300 obyvatel budou muset doložit min. 40 % celkových nákladů, obce nad 300 obyvatel pak 50 %. Podat žádost mohou obce až do 1 500 obyvatel. Žádosti o dotace mohou obce předkládat na úřadech příslušené obce s rozšířenou působností po celý leden.

 

„V minulém roce kraj Vysočina přispěl nejčastěji na opravy místních komunikací (144 žádostí), na opravy obecních úřadů (72 žádostí) a kulturních zařízení (71 žádostí). V Blažkově díky finanční pomoci kraje Vysočina vyměnili okna v kulturním domě, v Lípě vybudovali chodníky u obecního úřadu, v Milíčově opravili povrchovou kanalizaci, v Bobrové veřejné osvětlení a v Koněšíně toalety a umývárny v mateřské škole,“ vyjmenoval některé úspěšně dokončené projekty Martin Hyský.

 

Poznámka:

Z podmínek pro poskytnutí dotace připomínáme, že dotovaným projektem musí být pořizován nebo zhodnocován výlučně majetek obce.  V majetku obce musí být i související pozemky (např. pozemky pod budovami obce, místními komunikacemi, pod chodníky apod.). Výjimku tvoří nově pozemky v majetku kraje Vysočina a pozemky do nichž budou nebo jsou uloženy inženýrské sítě (např. vodovod, kanalizace, kabely veřejného osvětlení a elektrického vedení). V případě realizace akce na pozemcích kraje bude muset obec doložit kopii smlouvy zakládající právo provést stavbu nebo smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - obě smlouvy schvaluje Rada kraje Vysočina. V případě, že obec zvažuje takto zacílený projekt a nemá smlouvy s krajem uzavřeny, doporučujeme se v této záležitosti obrátit na majetkový odbor Krajského úřadu kraje Vysočina, aby mohly být do konce ledna tyto smlouvy uzavřeny.

I v roce 2011 bude platit povinnost, že obec musí mít zpracován jeden z těchto dokumentů: urbanistická studie nebo územní plán (v jakékoli fázi) nebo místní program obnovy vesnice.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 16.12.2010 / 16.12.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze