Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina má schválený rozpočet na rok 2011

peníze, ilustrační foto
Kraj Vysočina bude příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši zhruba 8 590 775 tis. Kč. Krajský propočet daňových příjmů se pohybuje přibližně na úrovni daňových příjmů roku 2007. "Preventivně jsme navýšili o více než 100 % rezervu krajského rozpočtu na konečnou čtvrtmiliardu korun. Je lepší být připraven, než překvapen," uvedl Vladimír Novotný, náměstek hejtmana pro oblast financí s tím, že například od příštího roku nebude stát přispívat na evropské projekty 7,5 %, tato povinnost přejde na kraje. To bude představovat skutečnou finanční zátěž, kterou bude muset Vysočina pokrýt z vlastních prostředků.
 

 
 

Výdajová stránka rozpočtu bude ovlivněna řadou úsporných opatření, která se týkají nejenom výdajů kapitoly Zastupitelstvo kraje, ale také úsporou promítnutou do chodu krajského úřadu. "Už v roce 2009 se do platů zaměstnanců promítlo 3% snížení. To bylo naší první, dobrovolnou reakcí na přicházející hospodářskou krizi. V roce 2010 byla celková částka na platy pro krajský úřad stejná jako v roce předcházejícím. Pro nový rok předpokládá schválený rozpočet další ponížení objemu peněz na platy, tentokrát o 2 %. Podotýkám, že v soukromém sektoru obecně mzdy i v době hospodářské recese rostly, byť třeba jen minimálně," upřesnil ředitel Krajského úřadu Vysočiny Zdeněk Kadlec.

Konkrétní objem jednotlivých kapitol rozpočtu kraje zobrazuje tabulka.

 

Výdajová část rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011

VÝDAJE (tis. Kč) včetně financování (-)

8 590 775

z toho kapitola

 

Zemědělství

73 215

Školství, mládeže a sportu

4 054 254

Kultura

154 367

Zdravotnictví

329 652

Životní prostředí

8 710

Územní plánování

4 990

Doprava

1 468 647

Sociální věci

98 205

Požární ochrana a IZS

12 230

Zastupitelstvo kraje

52 174

Krajský úřad

260 512

Regionální rozvoj

94 855

Nemovitý majetek

386 650

Informatika

35 576

Ostatní finanční operace

91 411

Rezerva a rozvoj kraje

255 000

z toho
Nespecifikovaná rezerva       

205 000

Péče o lidské zdroje a majetek kraje

45 000

Strategické a koncepční materiály

5 000

Evropské projekty

1 210 327

 

V rozpočtu kraje určitý pokles zaznamenávají i krajské investice do oblasti zdravotnictví. "Ty však budou nahrazeny dotacemi z Regionálního operačního programu ve výši několika stovek milionů korun, a to na dostavbu nemocnic v Třebíči, Novém Městě na Moravě a také na stavbu nového Pavilonu urgentní a intenzivní péče v jihlavské nemocnici," dodává hejtman Vysočiny Jiří Běhounek s tím, že v případě vyšších daňových příjmů, než kraj rozpočtově očekává, je zdravotnictví první kapitolou, kterou kraj posílí. Kraj nebude šetřit ani na zajištění základní dopravní obslužnosti nebo na dotacích pro obce.

 

Se stejným rozpočtem jako v roce 2010 bude hospodařit např. kapitola Životní prostředí. Posílena je kapitola Dopravy, Požární ochrany a IZS a především Sociálních věcí a Evropských projektů. "Stále platí, že evropské projekty mají pro Vysočinu obrovskou prioritu.“

Kraj Vysočina hospodařil letos do listopadu lépe, než očekával. Jeho rozpočtové výdaje dosahovaly výše zhruba 8,9 miliardy korun a ve vztahu k upravenému rozpočtu s výdaji 10,4 miliardy korun byly čerpány na 85,6 %. Daňové příjmy dosáhly zhruba 3, 2 mld. Kč, což bylo plnění na 103 % ve vztahu k rozpočtu.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.12.2010 / 15.12.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze