Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Biodiverzita Vysočiny 2010

Pod záštitou Zdeňka Ryšavého, radního pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování se 8. prosince 2010 uskutečnil odborný seminář Biodiverzita Vysočiny 2010. Seminář byl uspořádán u příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity. Byl to první ročník a byl velmi úspěšný, lze proto očekávat jeho opakování v jedno až dvouleté periodě.
 

 
 

Na semináři se sešli odborníci, kteří patří mezi největší kapacity v kraji Vysočina a v některých odbornostech i v rámci celé České republiky. Na semináři byly prezentovány zejména výsledky mapování vybraných ohrožených druhů rostlin a živočichů v kraji Vysočina z posledních let. Řada prezentovaných prací byla podpořena z grantového programu Fondu Vysočiny.

 

Byly zveřejněny informace o objevených lokalitách s nadregionálním, celorepublikovým až evropským významem. Jejich význam spočívá v tom, že se jedná o biotopy s přítomností velmi vzácných druhů, často druhů na hranici vyhynutí, v některých případech již dokonce považovaných za vyhynulé nebo dlouho nepozorované. Autoři příspěvků apelovali na Krajský úřad kraje Vysočina, aby zajistil územní ochranu k zachování cenných stanovišť. Jedná se například o lokality druhů střídavě vlhkých luk a některých teplomilných rostlinných druhů (autoři průzkumů z Přírodovědní fakulty Jihočeské univerzity a AOPK ČR), lokality šípákových doubrav (autoři průzkumů z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity Brno), mykologicky významná lokalitu u Pelhřimova (Mykologický klub Jihlava), Olešský rybník autoři průzkumů z Přírodovědní fakulty Jihočeské univerzity a ČSOP Kněžice), Staré duby (ČSOP Kněžice), řada lokalit s ohroženými druhy mravenců (Muzeum Vysočiny Jihlava).

Některé závěrečné zprávy z výzkumů je již možno nalézt na internetových stránkách kraje Vysočina, další budou přibývat (http://www.kr-vysocina.cz/mapovani-druhu-a-stanovist/ds-301210/p1=32976).

 

  • Jan Joneš, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    E-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.12.2010 / 9.12.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze