Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

„Komu se nelení, tomu se zelení“

Staré české rčení nyní přesně vystihuje úspěch kraje Vysočina v oblasti ochrany a péče o zeleň v zařízeních zřizovaných krajem. Skvělým výsledkem totiž skončilo pro kraj Vysočina hodnocení projektů v 20. výzvě k předkládání projektů do Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 6. 5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
 

 
 

Kraj Vysočina předložil pět žádostí na revitalizace parků v dětských domovech a ústavech sociální péče a byl 100% úspěšný. Jako bonus byl schválen projekt obnovy a výsadby zeleně v areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě. K tomu je nutné ještě připočíst v letošním roce schválenou dotaci na revitalizaci rozsáhlého parku v Dětském domově v Budkově. Výsledkem je pak finanční příspěvek cca 32 000 000,- Kč z Operačního programu Životní prostředí na sedm akcí o celkovém rozpočtu cca 43 000 000,- Kč. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj půjde 70% a z národních zdrojů 5% způsobilých výdajů. Spolufinancování z krajského rozpočtu činí 25% způsobilých výdajů.

 

Komplexními úpravami projdou všechny areály parků včetně realizace nezbytných opatření a zásahů na zvýšení bezpečnosti a zlepšení zdravotního stavu dřevin. Parky budou doplněny nebo nově vybaveny mobiliářem a budou samozřejmě přístupné veřejnosti. „Je třeba říct, že se nejedná o krátkodobou či jednorázovou akci, ale o víceleté udržitelné využívání těchto „zelených“ prostor. Dlouhodobou a cílenou péčí o zeleň dojde k výraznému zvýšení komfortu jak pro personál a klienty dotčených zařízení, tak i pro obyčejné návštěvníky. Parky se tak znovu stanou vyhledávaným a oblíbeným místech pro oddych a odpočinek,“ přiblížil záměry kraje radní Zdeněk Ryšavý a shrnul: „Máme za sebou výborný start, nyní nás čeká řada úkolů směřujících k jasnému cíli.“

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel: 564 602 208
    e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.12.2010 / 9.12.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze