Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

„Komu se nelení, tomu se zelení“

Staré české rčení nyní přesně vystihuje úspěch kraje Vysočina v oblasti ochrany a péče o zeleň v zařízeních zřizovaných krajem. Skvělým výsledkem totiž skončilo pro kraj Vysočina hodnocení projektů v 20. výzvě k předkládání projektů do Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 6. 5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.
 

 
 

Kraj Vysočina předložil pět žádostí na revitalizace parků v dětských domovech a ústavech sociální péče a byl 100% úspěšný. Jako bonus byl schválen projekt obnovy a výsadby zeleně v areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě. K tomu je nutné ještě připočíst v letošním roce schválenou dotaci na revitalizaci rozsáhlého parku v Dětském domově v Budkově. Výsledkem je pak finanční příspěvek cca 32 000 000,- Kč z Operačního programu Životní prostředí na sedm akcí o celkovém rozpočtu cca 43 000 000,- Kč. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj půjde 70% a z národních zdrojů 5% způsobilých výdajů. Spolufinancování z krajského rozpočtu činí 25% způsobilých výdajů.

 

Komplexními úpravami projdou všechny areály parků včetně realizace nezbytných opatření a zásahů na zvýšení bezpečnosti a zlepšení zdravotního stavu dřevin. Parky budou doplněny nebo nově vybaveny mobiliářem a budou samozřejmě přístupné veřejnosti. „Je třeba říct, že se nejedná o krátkodobou či jednorázovou akci, ale o víceleté udržitelné využívání těchto „zelených“ prostor. Dlouhodobou a cílenou péčí o zeleň dojde k výraznému zvýšení komfortu jak pro personál a klienty dotčených zařízení, tak i pro obyčejné návštěvníky. Parky se tak znovu stanou vyhledávaným a oblíbeným místech pro oddych a odpočinek,“ přiblížil záměry kraje radní Zdeněk Ryšavý a shrnul: „Máme za sebou výborný start, nyní nás čeká řada úkolů směřujících k jasnému cíli.“

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel: 564 602 208
    e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.12.2010 / 9.12.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze