Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 2010“ – konečné výsledky soutěže obcí

Aktivní účast v systému odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu všech obcí zapojených do systému Ekokom zhodnotila soutěž obcí. V letošním roce si nejlépe staly obce Kuklík a města Dobronín, Velká Bíteš a Nové Město na Moravě.
 

 
 

Nová kritéria hlavní soutěže posuzovala množství vytříděného odpadu a zároveň hodnotila zaplněnost sběrných nádob ve vztahu k objemu nádob a četnosti svozu (tzv. efektivita sledované komodity). Efektivita za sledované období vychází z poměru hmotnosti komodity v kg k objemu sběrných nádob na komoditu v m3. Soutěž ověřila, jak je využívána sběrná síť obcí, zda se sběrné nádoby nevyvážejí poloprázdné nebo zda přeplněnost sběrných nádob nevyžaduje změnit intenzitu svozu či počet/objem nádob. Obce zůstaly pro účely soutěže rozděleny do čtyř velikostních kategorií a podkladem pro hodnocení byla data ze čtvrtletních výkazů zasílaných společnosti EKO-KOM a.s. za období IV. 2009, I – III. 2010. Vedlejší soutěž, která se zabývala poměrem mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu (bez kovů) a množstvím směsného KO za celé období soutěže, a doplňková soutěž ke zpětnému odběru elektrozařízení nebyly měněny.

Přehled vítězů hlavní soutěže

Velikost obce/ umístění

Kategorie do

499 obyvatel

Kategorie

500 – 1 999

Kategorie

2 000 – 10 000

Kategorie

nad 10 000

1. místo

Kuklík

Dobronín

Velká Bíteš

Nové Město n. M.

2. místo

Valdíkov

Kostelec

Luka n. Jihlavou

Havlíčkův Brod

3. místo

Lovčovice

Březník

Okříšky

Jihlava

Výsledky všech dílčích soutěží jsou zveřejněny na www.tridime-vysocina.cz, spolu s přehledy minulých ročníků soutěží a informacemi o třídění. Vítězové hlavní (1. – 3. místo) a vedlejší (1. místo) soutěže ve všech kategoriích získali 2. prosince na slavnostním ukončení soutěže obcí a krajské komunikační kampaně od kraje finanční dar. Alokovaná částka činí 600 tis. Kč, stejně jako pro minulý ročník soutěže. Doplňkovou (1. místa) soutěž sponzoruje společnost ASEKOL s. r. o. ve výši 90 tis. Kč.

Blahopřejeme vítězům a všem obcím děkujeme za přínos k ochraně životního prostředí prostřednictvím třídění komunálních odpadů.

Realizátorem soutěže byla Agentura Dobrý den z Pelhřimova.

 

  • Eva Navrátilová
    odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel.: 564 602 522
    e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.12.2010 / 6.12.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze