Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Na dálnici rychleji už přes novou přeložku silnice II/360 mezi Oslavicí a Oslavičkou

II/360
Půl roku trvala další etapa stavebních úprav na komunikaci II/360 mezi Velkým Meziříčím a Třebíčí, která zajišťuje hlavní napojení Třebíčska na dálnici D1. Zatím poslední úsek mezi Oslavicí a Oslavičkou přišel kraj Vysočina na 72 milióny korun. S financováním nákladného přeložení nebezpečné komunikace pomohl ROP Jihovýchod.
 

 
 

V rámci modernizace resp. přeložky silnice II/360 o délce 1,3 km mezi Oslavicí a Oslavičkou došlo k přeložení původní trasy komunikace z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Byly též vybudovány nové autobusové zastávky a protihlukové zdi. „Původní trasa silnice II/360 vykazovala velmi nevhodné směrové vedení - hluboko pod limitními hodnotami a naprosto nedostatečnou šířku koruny komunikace,“ zdůvodnil krajský náměstek pro dopravu Libor Joukl.

Přeložka nebezpečného úseku mezi Oslavicí a křižovatkou do Balin je součástí dlouhodobé investiční aktivity kraje Vysočina na komunikaci II/360, jejímž cílem je především zrychlení spojení Třebíč – Velké Meziříčí – D1, které je součástí Páteřní silniční sítě kraje Vysočina. 

 

Stavby na komunikaci II/360 realizované krajem Vysočina

 (v závorce rok dokončení a náklady):

 

II/360 Trnava – obchvat (2003 – 89 mil. Kč)

II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 1. stavba (2003 – 18,5 mil. Kč)

II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. stavba (2004 – 74,5 mil. Kč)

II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 3. stavba 2005 – 120,5 mil. Kč)

II/360 Oslavička - obchvat, 1. stavba (2006 – 44 mil. Kč)

II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba  (2009 – 102 mil. Kč)

II/360 Oslavice – Oslavička (2010 – 72 mil. Kč) 

 

 

Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod přispěl na realizaci posledních dvou dokončených staveb dotací přesahující 150 mil Kč. K dalším úsekům, na nichž probíhá projektová či majetkoprávní příprava, patří ul. Rafaelova (Třebíč) – Pocoucov a Trnava – Rudíkov.

 

 

Na dálnici rychleji už přes novou přeložku silnice II/360 mezi Oslavicí a Oslavičkou

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 26.11.2010 / 26.11.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze