Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Systém včasné intervence může zabránit rozvoji nevhodného chování u dětí a mládeže

O systému včasné intervence a o navázání spolupráce s tímto velmi propracovaným projektem, který v současné době velmi dobře funguje v Třebíči, jednali krajský radní pro sociální záležitosti a prevenci sociálně patologických jevů Petr Krčál a vedoucí Mediační a probační služby v Třebíči Jaroslava Auerovou. Za kraj Vysočina se jednání na Okresním soudě v Třebíči zúčastnily také Dominika Štěrbová a Alena Vidláková, které administrují krajský program prevence sociálně patologických jevů a protidrogovou prevenci. Při jednání byla nastíněna možná spolupráce při podpoře projektu v rámci celého kraje Vysočina.
 

 
 

Systém včasné intervence je navazující služba na projekt kraje Vysočina, který se zabývá podporou systému „Primární prevence sociálně patologických jevů“, a to jak v primární fázi, tak i v okruzích sekundární a terciální prevence. Ta se týká klientů z Vysočiny a jde o ucelený a vysoce sofistikovaný systém. Cílem celého projektu je věnovat se klientům s maximální možnou intenzitou v období před spácháním provinění nebo trestného činu, kdy existuje řada signálů o problematickém chování nebo nevyhovujícím prostředí v okolí dítěte.

 

„Jde o zefektivnění a účelnou koordinaci speciálních metod práce jednotlivých článků systému a využití všech legislativních nástrojů, které se vztahují k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti páchané na dětech a sociálně-právní ochrany dětí. Systém včasné intervence umožňuje i včasné odhalení případů týrání a zanedbávání dětí – syndrom CAN. Zavádí také jednotný a velmi jednoduchý způsob přijímání informací od subjektů s oznamovací povinností,“ řekl k jednání krajský radní Petr Krčál.

 

V rámci spolupráce kraje Vysočina s Mediační a probační službou, která působí velmi úspěšně u jednotlivých prvoinstančních soudů, bude kraj spolupracovat na nastavení projektu tak, aby včasná a adekvátní intervence mohla účinně zabránit rozvoji sociálně-patologického chování, ale i kriminálnímu jednání dětí  v dospělosti. V této otázce chce kraj spolupracovat se soudy, mediační a probační službou, školami, poskytovateli sociálních služeb a obcemi a městy v rámci kraje Vysočina. Pokud se tento systém prohloubí, pak bude represe pouze už jako krajní řešení sociálně patologických jevů.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.11.2010 / 22.11.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze