Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Problematika výkonu myslivecké stráže

Myslivecký klobouk
V sídle kraje Vysočina se uskutečnil dne 12. listopadu 2010 pod záštitou Josefa Matějka, člena rady kraje Vysočina bezplatný seminář zaměřený na problematiku výkonu funkce myslivecké stráže především ve vztahu k platné legislativě.
 

 
 

„Kraj Vysočina stanovil ve spolupráci s krajskou mysliveckou radou pro letošní rok nejdůležitější témata, mezi která patří i problematika výkonu mysliveckých stráží. Protože činnost mysliveckých stráží je velmi zodpovědná a vzhledem k tomu, že probíhá ve ztížených venkovních podmínkách a je třeba, aby myslivecké stráže byly po stránce platné legislativy co nejlépe připraveny,“ informoval Josef Matějek, člen rady kraje Vysočina, který také tento seminář zahájil.

 

Jako první přednášející vystoupil Jaroslav Růžička z Ministerstva zemědělství, který účastníky seznámil s právními předpisy vztahujícími se k problematice mysliveckých stráží, a to nejen v oblasti právních předpisů na úseku myslivosti, a upozornil na různá úskalí při jejich aplikaci v praktickém výkonu činností mysliveckých stráží.

 

Karel Janeček ze společnosti Yamaco přítomné seznámil s počítačovým programem „Management zkoušek pro myslivecké stráže“, který by měl ulehčit práci především orgánům státní správy myslivosti, ale i samotným mysliveckým strážím.

 

V další části semináře přednesl Dušan Vybíral z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina velmi zajímavý příspěvek týkající se především zákona o zbraních ve vazbě k výkonu práva myslivosti. V závěrečné části semináře odpovídali na dotazy účastníků jak přednášející, tak i IJiří Bartoš z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, který také tento seminář ukončil.

 

  • Jiří Bartoš, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
    tel.: 564 602 264
    email: bartos.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.11.2010 / 18.11.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze