Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Změna údajů pro přístup k datové schránce, CzechPointu – postup

Při změně zaměstnance, který má přístup do datové schránky úřadu, nebo vede agendu CzechPointu je nutno provést i změnu přístupových oprávnění. Po volbách se často mění i představitelé obcí. Zejména u datových schránek se často přistupuje přes tento účet.
 

 
 
 

Postup jak provést změnu při změně zaměstnance, či nově zvolených představitelů obce.

Nejdříve je nutno provést změnu údajů v systému ePusa.

V ePusa se evidujíkontaktní osoby, kterým je pak přiřazován přístup k jednotlivým agendám. Následně je popisován postup změny kontaktních osob.

  • Pokud nemá obec přístupové údaje (jméno a heslo do systému ePusa), zašlete z obecního mailu žádost o jejich zaslání na adresu help@epusa.czhelp@epusa.czhelp@epusa.czhelp@epusa.cz . V Žádosti uveďte jméno obce, jméno a příjmení kontaktní osoby, která žádá o údaje, kontaktní telefon na pevnou linku obce.
    Po odeslání žádosti Vám budou údaje sděleny elektronickou formou.


Změna údajů pro CzechPoint.

Při změně údajů v ePuse proveďte i změnu údajů uživatelů CzechPointu. Pro změnu atributů CzechPointu je třeba být přihlášen pod administrátorem CzechPiontu, nelze použít běžný účet ePusy pro obec, nebo účet pracovníků CzechPointu. Tento účet většinou začíná předponou CP_ nebo ADM_ .

Pokud jste tento účet nebo heslo ztratili, požádejte zasláním žádosti z emailu obce (důležité, ne z jiného) s uvedením účtu (pokud znáte), názvu obce, PSČ a obce na email helpdesk@czechpoint.cz .

Je třeba vyplnit atributy osoby dle požadované úrovně přístupu do CzechPointu.Pro nového uživatele CzechPointu je třeba ještě doplnit přístupové certifikáty. Otevřete https://www.czechpoint.cz/npshttps://www.czechpoint.cz/nps a po přihlášení doplníte odpovídající certifikáty.

Podrobnější popis naleznete v:
http://www.czechpoint.cz/web/files/Czech%20POINT_Dokumentace_k_projektu_Krok_za_krokem_rt_1.4.pdfhttp://www.czechpoint.cz/web/files/Czech%20POINT_Dokumentace_k_projektu_Krok_za_krokem_rt_1.4.pdfZměna přístupu k datové schránce

Doporučujeme, aby obec měla k datové schránce alespoň dva přístupy.

Při změně statutálního zástupce v ePuse se automaticky vyvolá zneplatnění původního přístupu a automaticky budou odeslány nové přístupové údaje pro nového starostu (starostku) .

Pokud je organizace zapsaná v obchodním rejstříku a dojde ke změně v rejstříku, promítá se změna také automaticky do datové schránky. Tj. zneplatnění původní osoby a zaslání přístupových údajů pro novou osobu.

Viz: http://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky.aspx 
Zodpovídá: Ing. Karel Žák
Vytvořeno / změněno: 25.10.2010 / 25.10.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > eGON a eGovernment > Vzdělávání v eGONcentru

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze