Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Změna kontaktních údajů v systému datových schránek

 

 
 

Subjekty zapsané v rejstříku

Při změně v obchodním rejstříku je automaticky generována i změna do datových schránek.

K obdobné automacké změně by mělo docházet i u změn promítnutých do systému ePusa ( obce,  příspěvkové organizace).

Ostatní subjekty v rejstřících nezapsané

U ostatních subjektů lze prostřednictvím czechpointu zneplatnit přístupové údaje,  ale změnu kontaktních údajů existující osoby lze provést jen odesláním datové zprávy do DS Ministerstva vnitra ČR (předmět: Změna adresy v DS), nejlépe s nějakým naskenovaným dokumentem, který tuto změnu potvrdí.

 
Zodpovídá: Ing. Karel Žák
Vytvořeno / změněno: 25.10.2010 / 25.10.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > eGON a eGovernment > Vzdělávání v eGONcentru

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze