Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Úspěchy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty kraje Vysočina v roce 2010

Dne 20. října 2010 proběhlo v Brtnici setkání zástupců z řad státní správy, školství a neziskového sektoru k diskuzi u kulatého stolu v rámci akce „Kulatý stůl a setkání k vyhodnocení krajského systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v kraji Vysočina“ pořádané společností Chaloupky o.p.s ve spolupráci s agenturou ZERA, o.s. Setkání se konalo v rámci společného programu ministerstva životního prostředí a ministerstva školství, mládeže a sportu „Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ administrovaný SSEV Pavučina a ČSOP.
 

 
 

představila realizované aktivity a přípravu a koordinaci krajského systému EVVO. Chaloupky prezentovaly svojí činnost a služby v EVVO v oblasti školství, krajský úřad informoval o aktuálním stavu krajské koncepce EVVO a Strategii vzdělávání ve veřejné správě a zástupce ministerstva životního prostředí přidal pohled z národní úrovně při porovnání krajů.

.

K úspěchům za rok 2010 patří ustanovení koordinátora EVVO, otevřený přístup kraje k neziskovým organizacím působícím v oblasti životního prostředí, záchrana záchranné stanice Pavlov, dobrá osvěta obyvatel v odpadovém hospodářství, otevřená diskuze nad integrovaným systémem nakládání s odpady, propagace regionálního produktu, úspěchy žáků v ekologických olympiádách na národní úrovni, kvalitní metodická podpora škol, zvyšování počtu škol zapojených do programu Škola podporující zdraví, zahájení investičních projektů (ZERA, ZOO), SEV Horní Krupá, vysoká účast na akci Čistá Vysočina, přijetí projektu Strategie osvěty ve veřejné správě, úspěšné čerpání zdrojů pro EVVO, regionální učebnice. „Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit kulatého stolu a seznámit se s názory odborníků z různých sektorů na stav a možnosti dalšího rozvoje enviromentálního vzdělávání v kraji,“ konstatoval radní Zdeněk Ryšavý, kterého zároveň potěšilo ocenění ze strany neziskových organizací za vstřícný přístup současného vedení kraje k nim a k ochraně životního prostředí vůbec.

 

  • Jana Slaninová, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    mail: slaninova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.10.2010 / 25.10.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze