Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Povědomost občanů kraje o projektu Zdravý kraj Vysočina

Každý třetí občan Vysočiny ví o tom, že v jeho regionu existuje projet nazvaný Zdravý kraj. Alespoň jedné aktivity pořádné v jeho rámci se zúčastnil každý devátý. Třetina obyvatel regionu Vysočina (36%) slyšela, četla nebo z jiných zdrojů ví o projektu nazvaném Zdravý kraj. Dvě třetiny občanů o projektu nevědí, nikdy o něm neslyšeli (64%). Povědomí o projektu mají častěji lidé mladšího věku (čtyři z deseti), s vyšším (43%) než nižším vzděláním (29%) a rodiče předškoláků (pět z deseti) i dětí školního věku (čtyři z deseti). Z lokálního hlediska jsou nejvíce informováni občané v okresu Třebíč.
 

 
 

Zdroje informací a účast na akcích

V porovnání s průzkumy ohledně Zdravého kraje, realizovanými v regionu v předchozích letech, se i nyní potvrzuje důležitost tištěných médií – časopisů a novin, především regionálních – při utváření povědomí o projektu. Naprostá většina těch, kteří o něm vědí (72%) získávala informace právě z těchto médií. Z neoficiálních zdrojů má značný vliv neformální komunikace. Téměř každý druhý informovaný občan (44%) totiž uvádí, že se o projektu, případně i jeho aktivitách, dověděl od někoho z blízkého okolí (rodinného příslušníka, kamaráda, známého).

Celkově se každý devátý občan již alespoň jednou účastnil akce pořádné v rámci projektu Zdravý kraj (11%). Analýza dat dokumentuje, že se výrazně častěji jednalo o občany, zajímající se o dění v regionu, mimo jiné tím, že např. vlastní tzv. Rodinný pas, aktivně ho využívají, navštěvují trhy propagující regionální výrobky apod.

 

Co lze konstatovat…

Většina dotazovaných, jak z řad informovaných, tak ostatních, deklarovala prostřednictvím různých otázek svůj zájem dovědět se, co všechno souvisí se Zdravým krajem a tím opět vyzdvihla do popředí význam osvěty. Tu je třeba postavit na nejčastěji využívaných zdrojích informací, ale také na informačním propojení ostatních aktivit kraje zaměřených na určité cílové skupiny (např. Rodinné pasy) nebo na nabídku produktů a služeb regionálního významu.

 

  • Průzkum: DEMA a. s.
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.10.2010 / 21.10.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze