Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Mimořádné kolo grantového programu „Rozvoj podnikatelů“ reaguje na nepříznivou ekonomickou situaci

Fond Vysočiny
Rada kraje Vysočina schválila výsledky vyhodnocení grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2010 – II“. V letošním roce šlo již o 2. výzvu tohoto grantového programu, na jejíž finanční pokrytí vedení kraje aktuálně uvolnilo 7 000 000 Kč nad rámec původního letošního rozpočtu grantu. Z předložených 102 žádostí s celkovým požadavkem na poskytnutí podpory ve výši 12 952 582 Kč bylo uspokojeno 53 žadatelů. „V ekonomicky obtížné době tak vyslal kraj Vysočina jednoznačný signál, že stabilní a konkurenceschopné podnikatelské prostředí je klíčovým faktorem udržitelného rozvoje Vysočiny a jako takové si zaslouží prioritní pozornost,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast grantové politiky Vladimír Novotný.
 

 
 

Účelem poskytnutí těchto finančních prostředků ve výši až 150 000 Kč na projekt je zajistit spolufinancování investičních rozvojových záměrů podniků spojené s modernizací provozního a výrobního zařízení a provozních a výrobních prostor a s udržením stávajících pracovních míst případně vytvoření nových. Podpora v rámci tohoto programu není použita na záchranu neživotaschopných podniků.

„I když v krizových letech 2009 a 2010 neměl rozpočet kraje Vysočina příznivé tendence, vrcholné politické vedení kraje si uvědomuje klíčovou roli funkčního podnikatelského prostředí na celkovou stabilizaci regionu a jeho další rozvoj a učinilo kroky k uvolnění mimořádných finančních prostředků a ty poskytnulo podnikatelským subjektům prostřednictvím výše jmenovaného grantového programu,“ konstatoval Martin Hyský, radní pro regionální rozvoj.

 

  • Olga Wiesnerová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad kraje Vysočina
    mail: wiesnerova.o@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.10.2010 / 21.10.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze