Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež

Rada kraje Vysočina schválila Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2011, která plynule navazují na grantový program Fondu Vysočiny – Volný čas.
 

 
 

Poskytované finanční prostředky mají pomoci zajistit spolufinancování rozvoje dlouhodobých volnočasových aktivit vedoucích k vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež. Dále by měly sloužit široké a účinné propagaci účelného trávení volného času, spolupráci jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže, rozvoji materiálně technické základny a aktivnímu zapojení široké veřejnosti.  

Žadatelé z řad nestátních neziskových organizací mohou žádat o finanční příspěvek ve výši 5 000–70 000 Kč. Žádosti se přijímají prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina nebo poštou na adrese Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do 30. listopadu 2010. Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace.

 

Plné znění Pravidel Rady kraje Vysočina je k dispozici na webové adrese: http://www.kr-vysocina.cz/mladez

Se svými dotazy se můžete obrátit na Věru Trávníkovou, e-mail: travnikova.v@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 942 nebo Alenu Mikulíkovou, e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 939.

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.10.2010 / 21.10.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze