Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky 3. výzvy prioritní osy Počáteční vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dne 21. 9. 2010 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina k realizaci 28 projektů, předložených do 3. výzvy osy 1 OP VK, o celkovém objemu cca 82 mil Kč. Celkem bylo do této výzvy předloženo 106 projektů o celkovém objemu 305 mil Kč.

Grantové projekty prochází několika fázemi hodnocení (hodnocení formální, hodnocení přijatelnosti, hodnocení individuálními hodnotiteli, jednání výběrové komise, zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina). Ve fázi hodnocení přijatelnosti bylo vyřazeno 22 projektů, dalších 26 projektů nedosáhlo minimální bodové hranice 65 bodů (projekty byly vyřazeny z dalšího hodnocení), v následné fázi hodnocení - tj. projednání výběrovou komisí - byly vyřazeny 2 projekty v oblasti podpory 1.3 a 22 projektů v oblasti podpory 1.1 (z důvodu vyčerpané alokace na 3. výzvu). 6 projektů v oblasti podpory 1.1 bylo zařazeno do zásobníku projektů.
 

 
 
 
Zodpovídá: Vendula Hanzalová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 30.9.2010 / 30.9.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > OP vzdělávání pro konkurenceschopnost > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze