Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jedenáct společností v regionu muselo projít každoroční kontrolou prevencí závažných havárií

Pozor oheň
Uspokojivě dopadla každoroční integrovaná kontrola u jedenácti společností v regionu zařazených do režimu prevence havárií, které v rámci svého podnikání využívají sklady pesticidů, sklady výbušnin nebo ropných látek a plynů. Formální kontrolou prošla úplnost a správnost dokumentů o skladovaných látkách, fyzicky byly překontrolovány aktuální stavy evidovaných položek. „Faktem je, že během posledních let se evidence kontrolovaných položek dostala do velice slušného standardu, který nás nenutí uplatňovat jakékoli nápravná opatření,“ uvedl za kontrolní skupiny Ivo Dobrianskij z krajského odboru životního prostředí.
 

 
 

Dokumentace skladovaných látek je jednou z forem prevence závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Aktualizace dokumentů je zákonná povinnost, jejíchž lhůta je stanovena na pět let.

 

Vedle zařazených provozovatelů eviduje krajský úřad přes 200 nezařazených provozovatelů s množstvím nad 2 % limitu pro zařazení ze zákona. Tato evidence je pomocným ukazatelem ve stavebním řízení, kde je úsek prevence havárií dotčeným orgánem státní správy. „Jde o to, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění v jedné lokalitě při případné havárii,“ vysvětlil Ivo Dobrianskij a doplnil, že je povinností každého provozovatele sledovat nakládání i s malým množstvím nebezpečné látky. Například dílny se svářečským provozem nebo podniky se sklady pohonných hmot mají v seznamu nezařazených provozovatelů stálé místo. Za nedodržování zákonných povinností, neohlášení havárie nebo nesjednání pojištění škod lze například pozastavit provoz nebo uložit několikaset tisícovou pokutu. Tu může od letošního roku kromě krajského úřadu udělit i Česká inspekce životního prostředí.

 

Seznam zařazených provozatelů naleznete zde:

http://www.kr-vysocina.cz/prevence-zavaznych-havarii/d-1331696/p1=4976

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.9.2010 / 22.9.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze