Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Evropské projekty za půl miliardy pro jižní Moravu a Vysočinu musí čekat

ROP Jihovýchod
Usnesení vlády o zrušení spolufinancování regionálních operačních programů má další následky. Výbor Regionální rady Jihovýchod dnes neschválil 24 projektů doporučených k financování z evropských fondů. Do regionu Jihovýchod tak zatím nebude uvolněna více než půl miliarda korun určena na investice v obou krajích. Navíc i nadále je pozastaven sběr projektů v probíhajících výzvách a podepisování smluv s žadateli.
 

 
 

Důvodem pro toto rozhodnutí je usnesení Vlády ČR ze dne 11. srpna 2010, které zastavuje od roku 2011 spolufinancování regionálních operačních programů ze státního rozpočtu a Regionální rada Jihovýchod tak nemůže garantovat prostředky ve výši, o kterou mají žadatelé v projektech požádáno. Bylo tak porušeno předchozí vládní rozhodnutí o garanci státního podílu pro spolufinancování evropských projektů na sedm let v období 2007–2013. V Regionálním operačním programu Jihovýchod je usnesením Vlády ČR aktuálně ohroženo 183 projektů s podepsanou smlouvou v celkové výši 9,5 miliard korun, kofinancování ze státního rozpočtu je téměř 400 milionů korun.

 

Regionální rada Jihovýchod také dále pozastavila podepisování smluv s žadateli, kterým byla již dotace schválena a to až do odvolání.

„Obáváme se dopadů, které tato zatím nejasná situace může přinést městům a obcím v regionu Jihovýchod. Pokud vláda změní své rozhodnutí, jsme připraveni projekty neprodleně schválit,“ řekl dnes předseda Regionální rady Jihovýchod Jiří Běhounek.

Škrtem peněz vláda zásadně mění podmínky dotací poskytovaných z regionálních operačních programů. Škrtá peníze, se kterými již příjemci počítají, mají na ně uzavřené smlouvy a své projekty často již realizují. Například šestitisícové město, které má schválenou dotaci a podepsanou smlouvu na probíhající rekonstrukci základní školy, nyní nezíská 5,5 milionů korun jako spolufinancování svého projektu. V ročním rozpočtu samozřejmě s těmito neočekávanými náklady město nepočítá a ani nebude schopné je v nejbližší době získat.

 

Výrazně se tak zkomplikují podmínky čerpání finančních dotací z EU. Prostředky, které vláda navrhuje škrtnout, bude nezbytné zaplatit z veřejných zdrojů. Znamená to velké zatížení rozpočtů příjemců dotace, jmenovitě krajů, měst a obcí, ovšem kde zdroje získají, není vůbec jasné.

Pokud bude 22. září 2010 Vládou ČR odsouhlasen návrh státního rozpočtu s navrhovaným
0% kofinancováním projektů regionálních operačních programů a postoupen dále do Poslanecké sněmovny, hrozí ztráta téměř jedné miliardy korun pro rozvoj regionu jižní Moravy a Vysočiny.    

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 17.9.2010 / 17.9.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze