Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj vyhlásil veřejnou zakázku na zpracování dokumentace k projektu Integrovaného systému nakládání s odpady

Dne 25. srpna byla zveřejněna na krajských stránkách výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování dokumentace k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“.
 

 
 

Zakázka bude realizována a hrazena v rámci spolupráce kraje s městy a obcemi na přípravě integrovaného systému.. „V rámci dokumentace bude především provedena podrobná analýza množství komunálních a podobných odpadů, vznikajících na území kraje, přehled zařízení na využívání a likvidaci odpadů včetně jejich kapacit a nákladovosti. V návrhové části bude zpracovatel řešit vytvoření integrované a potřebám kraje přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním včetně předcházení vzniku odpadů a jejich větší využívání materiálové i energetické“, přiblížil obsah díla Zdeněk Ryšavý, radní pro životní prostředí.

Uchazeči mohou své nabídky zasílat na krajský úřad do 30 září. Podrobné zadání je k dispozici na http://extranet.kr-vysocina.cz/vz/

  

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 25.8.2010 / 25.8.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze