Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Portál Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina byl právě spuštěn

Na webových stránkách kraje Vysočina byl spuštěn portál s názvem Integrovaný systém nakládání s odpadem v kraji Vysočina (ISNOV). Protože se jedná o citlivou problematiku, která se dotýká prakticky každého občana kraje Vysočina, chce kraj Vysočina postupovat během celé doby přípravy ISNOV zcela otevřeně, průběžně informovat o všech krocích a vést diskusi s veřejností i odborníky.
 

 
 

V první polovině roku 2010 zastupitelstva kraje a 15 měst s rozšířenou působností projednala a schválila návrh smlouvy o spolupráci na přípravě Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV), která byla slavnostně podepsána dne
1. června 2010 na Krajském úřadu kraje Vysočina.

 

Hlavním cílem spolupráce „šestnáctky“ je vznik Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina, jehož prioritami bude předcházení vzniku komunálních odpadů, vytvoření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady, zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady a zejména využití integrujícího prvku celého systému - zařízení na přímé energetické využití směsných komunálních odpadů.

 

„Protože se jedná o citlivou problematiku, která se dotýká prakticky každého občana kraje Vysočina, chceme postupovat během celé doby přípravy ISNOV zcela otevřeně, průběžně informovat o všech krocích a vést diskusi s veřejností i odborníky," vysvětlil postup kraje Zdeněk Ryšavý, radní pro životní prostředí. Právě z těchto důvodů byl na webových stránkách kraje Vysočina spuštěn portál s názvem Integrovaný systém nakládání s odpadem v kraji Vysočina - http://www.kr-vysocina.cz/isnov. Postupně zde budou zveřejňovány všechny oficiální dokumenty, podkladové materiály a mediální výstupy týkající se ISNOV. „Součástí portálu bude i diskuzní fórum, kde přivítáme Vaše dotazy, názory a připomínky," potvrdil Zdeněk Ryšavý zájem kraje o komunikaci s odborníky i širokou veřejností.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.7.2010 / 14.7.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze