Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina nabízí dary za uhrazené regulační poplatky do 30. června

Poplatky
Kraj Vysočina ukončí k 30. červnu 2010 dosavadní nabídku poskytování darů za uhrazené regulační poplatky pro klienty zdravotnických zařízení na území kraje Vysočina. Vysočina tímto krokem kopíruje situaci v sousedních krajích.
 

 
 

Současný model, který Vysočina nastavila počínaje letošním únorem má společný základ s modelem Plzeňského kraje. Výhrady Evropské komise, podle níž může být dosavadní systém proplácení zdravotnických poplatků formou nedovolené podpory, se tedy kraje Vysočina netýkají. Nabídku kompenzace regulačních poplatků považoval kraj Vysočina za přechodnou sociální pomoc rodinám a seniorům. Vedení kraje, stejně jako velká část veřejnosti, předpokládalo, že čeští zákonodárci výběr regulačních poplatků ve zdravotnictví zruší ještě v minulém volebním období. Rada kraje Vysočina je připravena apelovat na zástupce kraje Vysočina v obou komorách Parlamentu ČR a požadovat změnu popř. zrušení nevyhovujících regulací.

 

Veřejnost může žádat o poskytnutí darů ve výši uhrazených regulačních poplatků za uskutečněné platby do 30. června 2010 (poslední datum, které se může objevit na originálu dokladu přiloženém k darovací smlouvě). Doplněnou darovací smlouvu s přiloženými originály dokladů o platbě je možné na adresu Krajského úřadu kraje Vysočina zasílat nebo osobně doručit do 30 dnů od uskutečněné platby. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

 

Více informací na www.zdravi-vysociny.cz. Dotazy lze adresovat na mail: poplatky@kr-vysocina.cz nebo lze využít bezplatnou informační linku kraje Vysočina 800 809 809.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Renata Krupičková, DiS.
Vytvořeno / změněno: 8.7.2010 / 8.7.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana > Rozhovory

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze