Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dětské centrum v Jihlavě zabydluje nový rehabilitační pavilon

Dětské centrum jihlava- nový pavilon
Během devíti měsíců vyrostl v areálu Dětského centra v Jihlavě nový rehabilitační pavilon. Veškeré náklady spojené se stavbou a vybavením dvoupodlažního moderně navrženého objektu ve výši 26 milionů korun uhradil kraj Vysočina ze svého rozpočtu. Centrum nyní disponuje uceleným komplexem péče o děti se zdravotním nebo sociálním handicapem. Vedle místností pro rehabilitační cvičení, odborných zdravotnických pracovišť a úseku vodní rehabilitace vznikly i nové prostory pro výukové centrum rodičů majících zájem o náhradní rodinnou péči, eventuelně k jiným edukačním potřebám.
 

 
 

„Do nových prostor se přesune stávající rehabilitační ambulance, protože současné prostory jsou pro celou škálu činností a úkolů, které centrum zajišťuje, nedostatečné. Budova je provozně přetížena a nastávaly kolize při běžných činnostech. Realizací stavby se eliminoval současný nevyhovující stav, kdy styk a služby pro externí klienty musely probíhat v prostorách, kde kolidovala s péčí o děti umístěné v centru,“ uvedla ředitelka Dětského centra Ivana Ryglová s tím, že nově má centrum k dispozici také bezbariérový pokoj pro ubytování pacientů v rámci léčebného programu.

 

„Počítáme s tím, že většinu místností v novém pavilonu bude možné využívat multifunkčně, např. pro vyšetření klientů odborným lékařem, činnost logopeda, dětského psychologa, přebírání dětí osvojiteli a pro další kontakty a práci s klienty,“ komentoval představy zřizovatele hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Nový pavilon, který pro Vysočinu postavila akciová společnost PSJ, je situován k západní straně stávajícího objektu a je výškově zahlouben do svahu zahrady s přístupnou pochozí lodžií ve druhém patře. Při výstavbě nedošlo k rozsáhlejšímu kácení stávajících vzrostlých stromů. V minulosti kraj investoval do stavby hracího altánku, úprav zahrady, výměny oken a fasád a také do oprav kuchyně.

 

Dětské centrum Jihlava je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem od narození do 3 let věku, ve výjimečných případech i déle (např. pokud se jedná o sourozenecké skupiny). Klienty zařízení jsou děti, o které se jejich rodiče nemohou, neumějí či nechtějí starat. Jsou to i děti, které jsou na základě předběžného opatření, či na základě dobrovolného pobytu. Hlavní funkcí je umožnit a smysluplně překlenout dobu, kdy jsou děti vráceny buď do biologické rodiny a nebo je jim poskytnuta péče náhradní rodiny. Zařízení se tedy aktivně účastí jako jeden ze subjektů náhradní rodinné péče. Zařízení pracuje nepřetržitě, kromě zdravotní péče zde funguje rehabilitační složka zajišťující i ambulantní péči, riziková poradna, psychologická a sociálně právní poradna.

Zařízení má 42 lůžek pro děti a 2 lůžka pro matky, které své děti doprovázejí.

 

 

Dětské centrum v Jihlavě zabydluje nový rehabilitační pavilon

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 24.6.2010 / 24.6.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze