Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dobrovolníci pomáhají sociálním službám

Petr Krčál
Rada kraje vyhlásila na svém jednání dne 18. 5. 2010 Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby (dále jen “Výzva“). Výzva i kritéria, která v ní byla stanovena, byla určena k tomu, aby kraj ze svého rozpočtu podpořil projekty, které nabízejí rozvoj dobrovolnictví směřující ke zlepšení a posílení sociální soudržnosti obyvatel regionu a k rozšíření sociálních služeb o nabídku činností, které nelze zabezpečit prostřednictvím profesionálních pečovatelů, ale znamenají přínos pro kvalitu života uživatelů.
 

 
 

„Rozvoj neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby především ve městech a obcích kraje Vysočina je určen pro obyvatele, jejichž potřebu pomoci nelze řešit prostřednictvím profesionálních služeb, hlavně pečovatelské služby, s cílem zabezpečit související sociální poradenství ve smyslu zprostředkování informací o sociálních službách a případné zprostředkování péče,“ podtrhnul radní kraje pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.

 

Na základě této Výzvy měli žadatelé v termínu do 28. května 2010  možnost podat žádost, která obsahovala stručný popis aktivit projektu. Podané žádosti byly posouzeny dotační komisí, která doporučila k finanční podpoře celkem dvanáct žádostí organizací, které se zabývají dobrovolnictvím a sousedskou výpomocí v sociálních službách. Vybrané projekty budou podpořeny částkou přesahující dva miliony korun.

 

„Svobodně a dobrovolně zvolená aktivita a pomoc jsou tím, co činí z dobrovolníka nositele procesu změn ve společnosti. Jeho tvořivá energie je silou, která pomáhá hledat a otevírat zdroje a možnosti nových řešení. Tím se stává mostem v procesu spolupráce mezi státem, komerčním sektorem a sektorem neziskových organizací,“ řekl radní pro sociální věci kraje Vysočina Petr Krčál na vyhodnocení nejlepších dobrovolníků za rok 2009.

 

Podporu dobrovolnictví vyjadřuje kraj Vysočina i ve vyhlašované soutěži SKUTEK ROKU, jejíž první ročník proběhl právě začátkem měsíce června letošního roku. I tam byli vyhodnoceni nejlepší dobrovolníci v sociální oblasti, kteří pomáhají nezištně v nejrůznějších spolcích, v obcích a městech¸ prostě všude tam, kde je třeba lidské pomoci.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 23.6.2010 / 23.6.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze