Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Soutěž Bezpečná nemocnice vstupuje do svého třetího ročníku

Bezpečná nemocnice
Dnešním dnem byl vyhlášen další ročník celostátní soutěže "Bezpečná nemocnice". Až do 31. října mohou všechna lůžková zdravotnická zařízení v České republice přihlásit svůj původní projekt zaměřený na oblast bezpečí zdravotní péče. Tři nejlepší projekty budou prezentovány na 4. ročníku celostátní konference "Dny bezpečí" v lednu příštího roku a vítěz získá Cenu hejtmana kraje Vysočina.
 

 
 

Partnery letošního ročníku soutěže jsou Spojená akreditační komise ČR, Johnson & Johnson, s. r. o. a Project HOPE – Česká republika, o. p. s.

 

Novinkou letošního ročníku je rozdělení soutěže do dvou sekcí podle zaměření předloženého projektu. Samostatně budou hodnoceny studie technicko-provozního charakteru, svou vlastní kategorii bude mít i ošetřovatelsko-medicínská oblast. „Důvodem této změny je objektivnost hodnocení. Porota v minulosti posuzovala dohromady velice kvalitní projekty, ale z různých oblastí. V tomto režimu budou mít přihlašovatelé resp. jejich práce větší šanci uspět v odpovídající konkurenci,“ uvedl ke změně hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Každý předložený projekt bude hodnocen podle tří kritérií:
1. Jedná se o původní projekt zaměřený na oblast bezpečí zdravotní péče
2. Projekt obsahuje analýzu stávajícího stavu, zdůvodnění intervence řešené projektem, popis řešení a vyhodnocení účinnosti řešení
3. Projekt obsahuje popis možné replikace v jiných zdravotnických zařízeních včetně případné specifikace typů zařízení, kde lze projekt aplikovat  
Hodnocení projektů bude v kompetenci nezávislých hodnotitelů, kteří posuzují projekty anonymně bez znalosti konkrétního zdravotnického zařízení.

 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 23. ledna 2011 na slavnostním večeru, kde budou zároveň nejlepší projekty oceněny, 24. ledna 2011 v rámci 4. ročníku celostátní konference Dny bezpečí budou vítězné projekty prezentovány. Náplní soutěže i konference je  vzájemně se informovat a sdílet poznatky z oblasti poskytování zdravotní péče s cílem zvýšit bezpečí pacientů i zdravotnického personálu. "Otázka bezpečnosti pacientů i personálu je stále otevřená a odpovědi na ní jsou stále diskutovaným tématem. Soutěž má kromě jiného představit příklady dobré praxe a nabídnout širokému spektru zdravotnických zařízení způsob omezení rizik vedoucích v krajních případech k poškození pacienta, ale i zdravotnických pracovníků," uvedl hejtman kraje Vysočina a lékař Jiří Běhounek. 

 

Vítězné projekty soutěže Bezpečná nemocnice

2008    Fakultní nemocnice Ostrava s projektem Zvyšování bezpečnosti zdravotnického zařízení na základě systémového řízení rizik

2009    Svitavská nemocnice, a.s. s projektem Bezpečí pacientů souvisí s bezpečím zdravotníků

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2010 / 22.6.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze