Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Další postup registrace účetních jednotek do Centrálního systému účetních informací státu

Popis dalšího postupu registrace subjektů (obce a PO) do Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP).
Krajský úřad provedl první část registrace, nyní Ministerstvo financí zpracovává žádosti a následně bude rozesílat přístupové kódy zaregistrovaným subjektům.
 

 
 

Kraj Vysočina provedl hromadnou registraci ZO/NZO (zodpovědná a náhradní zodpovědná osoba). Účetní jednotky budou postupně na MF ČR zpracovány, tj. budou jim zaslány přístupové klíče a další postup  registrace budou  provádět dle metodiky MFČR:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_ucetni_reforma_v_oblasti_vf_techinfo_51932.html tj. ve zkratce:

 

Ministerstvo při zpracování bohužel sloučilo i osoby se stejným jménem a příjmením, které nemají být spojeny.
Pokud vám přišla obálka s dešifrovacím heslem a v adresátu je uvedena jiná organizace, např. p. Iva Dvořáková  z krajského úřadu má v adrese uvedeno Základní škola Nové město na Moravě.  V tomto případě došlo k nesprávnému  spojení více osob se jménem Iva Dvořáková. Ta druhá obálku asi bohužel neobdržela. Reklamujte prosím  tuto chybu s uvedením přesného popisu na mailu ServiceDesk@sd-stc.cz .

 

Pokud by reklamace nebyla provedena, nebudou mít uvedené osoby správný přístup k požadovaným účetním jednotkám.

 

Další kroky realizujte poté co budou statutárním zástupcům organizace  doručeny přístupové kódy (přihlášení do inboxu) - jsou již postupně rozesílány . 
ZO a NZO byl již rozeslán :
Přístupový kód pro přístup k service desku (přichází z adresy servicedesk@sd-stc.cz) - slouží pro podávání reklamací a dotazů.
Registrační číslo a dešifrovací heslo pro ZO a NZO.
 
Předpokládáme, že cca do týdne od obdržení dešifr. hesel obdrží zástupce organizace přístupový kód. Pak bude možno postupovat podle následujícího postupu:
 
! Pokud osoba vystupuje ve více organizacích, dostane pouze jeden přihlašovací kód a je uvedena pouze v jedné organizaci. Do dalších organizací má přístup má, ale bohužel není to nikde zobrazeno !
 

Krajský úřad bohužel nemá přístup k registračním údajům, proto prosím směřujte dotazy k registraci na servicedesk@sd-stc.cz .

 

 

Organizace jsou zpracovány postupně, tj.některé dříve, některé později.

 

 Poznámka: Přístupový kód k service desku často končí v nevyžádané poště.

 

Instalace potřebného SW (pokud nemá účetní jednotka zabezpečeno softwarovou firmou, která  je dodavatelem účetního programu)

  1. Pokud nemáte instalovanou Java 6 instalujte ji z http://java.com/en/download/index.jsp
  2. Stáhněte Cryptography Extension (JCE) např z http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

Obsah rozbaleného souboru nakopírovat do $JAVA_HOME\lib\security.

 

Tj. Po rozbalení staženého ZIP souboru je nutné obsažené soubory local_policy.jar a US_export_policy.jar nakopírovat do adresáře $JAVA_HOME\lib\security, kde $JAVA_HOME představuje domovský adresář JRE (obvykle C:\Program Files\Java\jre6).

 

Nainstalujte si  šifrovací utilitu http://www.mfcr.cz/sys/iissp/kvsclient/mf_client.jnlp

 

Aplikaci lze provozovat na " Microsoft Windows 2000 s SP4; Windows Server 2003; Windows XP Professional, Home Edice, Tablet PC Edice s SP2 nebo SP3; Windows Vista s nebo bez SP1. Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo 7.0, Firefox 1.5 nebo 2.0, Mozilla 1.7. Další podporované systémy jsou uvedeny v metodice.

 

K vyplnění formulářů CSÚIS je potřeba nainstalovat prohlížeč PDF formulářů Adobe Acrobat Reader ve verzi  8 nebo vyšší.
Verzi 9.2 (Windows XP) lze stáhnout na adrese http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.2/cs_CZ/AdbeRdr920_cs_CZ.exe
Verze pro jiné systémy lze stáhnout na adrese http://get.adobe.com/reader/otherversions/

 

Registrace – další postup - zjednodušeno

 - detailní postup - výňatek z metodiky naleznete v příloze na konci stránky

1. Potvrzení a výměna šifrovacích klíčů

Organizace obdrží do datové schránky přístupové kódy. Přihlásí se k webové aplikaci http://www.statnipokladna.cz/csuis/webaplikace - dále jen  webová aplikace (neodkládat přihlášení - nebo vyprší platnost). Stáhne a předá  Zajišťovací a identifikační soubory (ZaIS)  pro jednotlivé osoby zodpovědné a náhradní zodpovědné a předá je těmto osobám.

Organizace stáhne formulář „Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů“ , http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/15032010_PDF_Potvrzeni.pdf vyplní a odešle přes webovou aplikaci.

 

Každá zodpovědná a náhradní zodpovědná osoba obdrží dekódovací kód v listovní zásilce do vlastních rukou. Pomocí tohoto kódu si dekóduje zajišťovací a identifikační soubory.

Každá osoba vygeneruje Potvrzovací kontrolní součet.

Organizace vyplní formulář http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/15032010_PDF_Soucet.pdf a odešle jej přes webovou aplikaci.

 

2. Informace o dokončené registraci

Po aktivaci (náhradní) zodpovědné osoby obdrží organizace informativní zprávu o úspěšné aktivaci.  Pokud s aktivací nesouhlasí, provede reklamaci pomocí ServiceDesku.

 

Pozn: 1.6. 2010 - Zpracování kraje Vysočina dosud nebylo zahájeno, proto obálky na obce a PO dosud nepřicházejí.

 

Podpora

Podporu zajišťuje ministerstvo financí, preferují email:  servicedesk@sd-stc.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Pavel Janoušek
Vytvořeno / změněno: 7.6.2010 / 7.6.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze