Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V jihlavské nemocnici usilují o získání statutu supervidovaného pracoviště v provádění bazální stimulace

Nemocnice Jihlava usiluje o získání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace neboli o získání statutu supervidovaného pracoviště v provádění bazální stimulace. Certifikát je udělován Institutem Bazální stimulace (IBS; http://www.bazalni-stimulace.cz), který je vzdělávací institucí, akreditovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociální věcí ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
 

 
 

Bazální stimulace je metoda, kterou vyškolení pracovníci Nemocnice Jihlava s úspěchem provádí již od roku 2005, a to především na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Metoda bazální stimulace pomáhá po poraněních mozku, cévních mozkových příhodách i v komatózních stavech. Její podstatou je to, že pomocí přesně definovaných technik a postupů prováděných při ošetřování pacienta, při jeho hygieně, rehabilitaci, podávání stravy, vyprazdňování nebo během klidného spánku dochází ke stimulaci dočasně ztraceného vnímání. Metoda bazální stimulace je postavena na tom, že i pacient s porušeným vědomím komunikuje, jen je potřeba jeho způsobu komunikace porozumět. Je vhodné zapojit do stimulace příbuzné či přátele. V dřívějších dobách se rodina na resuscitační pracoviště v podstatě nedostala a pokud ano, tak časově velmi omezeně. Na nemocného se směli dívat, ale nesměli se ničeho dotýkat. Hlavní myšlenkou konceptu bazální stimulace je právě přítomnost rodiny u lůžka nemocného. Příbuzní jsou plně začleněni do ošetřovatelské péče.

Nutností pro realizaci bazální stimulace je dobře proškolený personál. Pracovníci ARO Nemocnice Jihlava již mají všechny znalosti a dovednosti potřebné k provádění bazální stimulace. Jsou schopni provádět vysoce erudované výkony resuscitační péče a zároveň edukovat rodinu v úkonech ošetřovatelské péče. Mají k dispozici různé pomůcky usnadňující a zefektivňující stimulaci. Používají stimulaci sluchovou (pouští pacientům jejich oblíbené písničky, pohádky, nahrávky hlasů celé rodiny, vzkazy kamarádů), hmatovou,čichovou (pacientův parfém, jeho toaletní potřeby, vůně oblíbeného jídla) a chuťovou (do pusy pacientovi vloží molitanovou štětičku namočenou v oblíbeném nápoji), používají i působení barev (na stropě nad postelí jsou namalované obrázky; rodina může vyzdobit pokoj fotkami; používá se barevné ložní prádlo, personál nosí barevný oděv), vytvořili si edukační materiály pro rodiny atd. Péče o pacienty nekončí jejich propuštěním. Pacienti i příbuzní se na oddělení vrací pro rady. Sestřičky za nimi mnohdy dojíždí domů. Zásluhou tohoto konceptu se pracovníkům ARO podařilo přivést do plného duševního zdraví desítky pacientů.

Proč tedy usilovat o supervizi? „Hlavním cílem supervize je zvýšení kvality ošetřovatelské péče poskytované na resuscitační stanici jihlavské nemocnice. Chceme posílit a dále rozvinout základy konceptu bazální stimulace. Supervize by měla seznámit naše pracovníky s novými postupy v tomto konceptu a rovněž je podpořit a motivovat,“ vysvětluje vrchní sestra ARO Bc. Magdaléna Lavičková a dodává: „Na základě zjištěných faktů supervizor rozhodne o vydání certifikátu Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace. Supervizorem je PhDr. Karolína Riedlová, jediný certifikovaný lektor konceptu pro Českou republiku.“

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 19.4.2010 / 19.4.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies