Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Soutěž Bezpečná nemocnice 2008

Až do 10. prosince letošního roku se mohou všechna lůžková zdravotnická zařízení se sídlem v České republice zapojit do celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“. Soutěž vyhlásil kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí ČR a cílem je nalézt další možnosti, opatření a procesy, které přispějí ke zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče. Tři nejlepší projekty budou prezentovány na 2. ročníku celostátní konference „Dny Bezpečí“ v lednu 2009 a vítěz získá putovní Cenu hejtmana kraje Vysočina.
 

 
 

Každý předložený projekt bude hodnocen podle tří kritérií:

 1. Jedná se o původní projekt zaměřený na oblast bezpečí zdravotní péče

 2. Projekt obsahuje analýzu stávajícího stavu, zdůvodnění intervence řešené projektem,

     popis řešení a vyhodnocení účinnosti řešení

 3. Projekt obsahuje popis možné replikace v jiných zdravotnických zařízeních včetně

     případné specifikace typů zařízení, kde lze projekt aplikovat 

 

Vždy dva nezávislí hodnotitelé budou jednotlivé projekty posuzovat anonymně tzn. nebudou znát konkrétní zdravotnické zařízení, a každý může projektu přiřadit až 30 bodů (max. 10 bodů na každé kriterium). Výsledný součet bodů a tím i pořadí projektů bude určeno součtem bodů od obou hodnotitelů. Vítěz obdrží Cenu hejtmana kraje Vysočina.


Více inforamcí:

Soňa Měrtlová, oddělení zdravotní a sociální správy, tel.: 564 602 818, e-mail: mertlova.s@kr-vysocina.cz

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 11.11.2008 / 11.11.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze