Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Potřebuje obec pro komunikaci s krajem elektronický podpis?

Reagujeme tímto na dotaz zaslaný zástupcem obce prvního stupně zda je třeba ke komunikaci prostřednictvím datových schránek disponovat elektronickým podpisem a zda je nutné mít pro elektronický podpis nainstalován speciální software.
 

 
 

Pro obsluhu datové schránky a komunikaci prostřednictvím datové schránky není elektronický podpis nezbytně nutný. V principu stačí běžný počítač připojený k internetu.

Jako orgán veřejné moci musíte však v některých případech opatřovat elektronickým podpisem dokumenty, které následně elektronicky zasíláte dalším subjektům datovou schránkou (např. rozhodnutí ve správním řízení apod.). Pořízení el. podpisu stojí řádově stokoruny v závislosti na typu a prodejci. Pro příjem dokumentů z datové schránky včetně korespondence krajského úřadu elektronický podpis tedy nepotřebujete.

V dotazu zmiňovaným speciálním softwarovým vybavením je zřejmě myšlena elektronická spisová služba. Obecní úřady jsou povinny používat elektronickou spisovou službu na základě zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Pokud Vám pořízení spisové služby nenabídne příslušná ORP a ani neuvažujete o pořízení po vlastní linii, je tu možnost využití hostované spisové služby v Technologickém centru kraje. V tomto případě je třeba se obrátit na pracovníky odboru informatiky a domluvit si další jednání.

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 20.4.2010 / 20.4.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Rozvoj ICT v organizacích zřizovaných krajem

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze