Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina se zaměřuje na zavádění moderních informačních technologií do krajských nemocnic

zdravotnictvis
Řádově měsíce si dal kraj Vysočina na zavedení dalších informačních a komunikačních technologií, které podpoří a zlepší diagnostiku, léčbu, sledování vč. řízení kvality a efektivity poskytované péče v krajem řízených nemocnicích. Vedle již odzkoušeného mobilního zařízení pro vedení zdravotnických záznamů v zásahových vozech zdravotnické záchranné služby vč. využití GPS navigace nebo elektronické komunikace s příjmem emergency, kraj odstartoval jako první v ČR projekt řešení elektronického objednávání pacientů do odborných ambulancí. Jak uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, projekt je navíc unikátní v tom, že je realizován ve spolupráci s Tchai-wanskou stranou. Projekt bude pilotně zprovozněn v jihlavské nemocnici a v případě úspěchu, který se očekává, bude systém rozšířen i na další nemocnice kraje.
 

 
 

V současné době také vzniká nové datové tržiště zdravotnictví, které je a bude pravidelně aktualizováno informacemi ekonomickými, personálními, ale i čistě odbornými, které budou soustředěny do centra datového skladu kraje. "Dále budeme využívat  jednotný systém pro objednávání léků a spotřebního zdravotnického materiálu, v přípravě je jednotný ekonomický systém shodný pro všechna naše zdravotnická zařízení," uvedl konkrétní nástroje elektronického zdravotnictví na Vysočině Jiří Běhounek. Kraj Vysočina spolu s vedením nemocnic si uvědomují, že zdravotnické informace, které mohou vést k záchraně života, musí být k dispozici v potřebném místě a čase. Proto je jednou z klíčových priorit v elektronizaci krajského zdravotnictví přístup k informacím ze strany zdravotnického personálu - jednak zdravotníků v nemocnicích, ale také zdravotníků v terénu. Z tohoto důvodu došlo k rozhodnutí realizovat projekt pro výměnu dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními kraje. Důležité informace by se tak měly dostat vždy v co nejkratším čase na potřebné místo, mělo by dojít ke snížení počtu opakovaných vyšetření, při zásahu zdravotnické záchranné služby budou informace podporou pro rozhodování lékařů v terénu atp.

 

V minulém týdnu vznikl přímý webový odkaz na problematiku eHealth na Vysočině www.kr-vysocina.cz/ehealth, který byl vytvořen z důvodu předávání informací odborné i lajcké veřejnosti. V tuto chvíli je možné zde najít "pouze" schválenou koncepci eHealth kraje Vysočina, ale v nejbližších dnech bude tento web postupně doplňován o nejaktuálnější informace této problematiky.

 

Problematiku eHealth přednášel hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek i v rámci odborné sekce mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě 2010 v Hradci Králové (12. - 13. 4. 2010).

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.4.2010 / 13.4.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze