Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Má to smysl. Třiďte odpad!

kontejnery na tříděný odpad
Motto v nadpisu je zároveň cílem dlouhodobého společného projektu kraje Vysočina a autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s., který je zaměřený na prevenci předcházení vzniku odpadů, intenzifikaci odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu a jejich využití.
 

 
 

Sdružené prostředky ve výši 6,3 mil. Kč budou sloužit především k dovybavení sběrných míst v městech a obcích sběrnými nádobami na papír a sklo (2,5 mil. Kč). Stejně jako v minulých letech bude probíhat krajská komunikační kampaň. „Našim cílem je zvyšování povědomí občanů o smyslu pravidelného a správného třídění odpadu. Chceme také informovat veřejnost o různých způsobech využití komunálních odpadů, včetně výroby energie, kterou evropská legislativa staví hned za materiálové využití a preferuje ho před skládkováním,“ zdůraznil krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý.

Již pátým ročníkem pokračuje soutěž obcí „My třídíme nejlépe“, vítězné obce opět obdrží od kraje finanční dar v celkové výši 600 tis. Kč. Uskuteční se i pravidelný odborný seminář „Komunální odpady v praxi“ pro pracovníky v odpadovém hospodářství obcí.

„Důležitý pro plánování dalších aktivit v oblasti hospodaření s odpady pro nás bude průzkum veřejného mínění, který zjistí postoj obyvatel k integrovanému systému nakládání s komunálními odpady,“ upozornil Zdeněk Ryšavý na poslední z témat projektu a na závěr zopakoval motto kampaně: „Má to smysl. Třiďte odpad!“

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.3.2010 / 19.3.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze