Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Na Vysočině bude více rybníků

OP ZP
Členové krajské pracovní skupiny hodnotili 247 projektů z Operačního programu Životní prostředí. Na uzavřené X., XI., XIII. a XIV. kolo příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí navázalo dne 17. března 2010, v sídle kraje Vysočina, zasedání a jednání „Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013“ (níže jen „KPS“).
 

 
 

Do XIII. Výzvy k podávání žádostí zájemci o dotace přihlásili 30 projektů za 2 470 453 000 Kč z podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody. KPS doporučila všech 30 akcí ze seznamu žádostí. Za pozornost jistě stojí projekt na zlepšení kvality pitné vody na Žďársku v hodnotě 572 692 000 Kč od Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a vodovod a kanalizace pro obce Rokytnicka od Rokytnice nad Rokytnou za 230 511 000 Kč.

 

V XIV. kole příjmu žádostí byly akceptováno 215 projektů za kraj Vysočina za 1 205 914 000 Kč. KPS doporučila všech 215 akcí ze seznamu žádostí. Obrovskému zájmu se těšily v prvé řadě projekty na odbahňování a výstavbu rybníků ale nechyběly ani žádosti na revitalizace zeleně. Kraj Vysočina má také svá „želízka v ohni“. Jde o projekt zřizování soustavy evropsky chráněných území NATURA 2000 za necelých 6 000 000 Kč a návrhy na revitalizaci sedmi parků v majetku organizací zřízených krajem Vysočina za 65 000 000 Kč. „Další zajímavé projekty podávají NNO a soukromé osoby na revitalizaci maloplošných chráněných území (Fickův rybník, Laguna u Bohdalova) a na udržení a rekonstrukci záchranné stanice Pavlov pro handicapované živočichy,“ připomenul krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý a doplnil, že v případě jejich schválení se kraj zavázal k jejich spolufinancování.

 

Dodatečně byly akceptovány dva projekty z podoblasti podpory 3. 1. 2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE (fotovoltaická elektrárna na základní škole v Měříně) X. kola příjmu žádostí a podoblasti podpory 3. 2. 1 Realizace úspor energie XI. kola příjmu žádostí (zateplení vybraných objektů  psychiatrické léčebny v Jihlavě).

 

Celkem bylo akceptováno 247 projektů za 3 700 000 000 Kč.

 

Zástupce Ministerstva životního prostředí Theodor Bernt podal informace ke stavu alokovaných prostředků v jednotlivých prioritních osách OPŽP a k připravovaným výzvám a změnám v dokumentech Operačního programu Životní Prostředí.

 

Výsledky hodnocení projektů shrnul radní Zdeněk Ryšavý: „Před hodnotiteli na všech úrovních stojí těžký úkol vybrat z tohoto množství žádostí ty nejkvalitnější a nejvhodnější projekty, protože už nyní je zcela jasný obrovský převis poptávky nad finančními možnostmi programu. Na druhé straně je ovšem dobrou zprávou pro životní prostředí i pro občany, že je mezi obcemi, NNO a právnickými i soukromými osobami takový zájem o jeho zlepšování“.

 

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel: 564 602 208, e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 17.3.2010 / 17.3.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze