Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Čin a slovo

 

 
 

ČIN A SLOVO

Kniha o Jakubu Demlovi

 

Vladimír Binar

Vydáno: nakladatelství Triáda

Vytištěno: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Počet stran: 520

ISBN 978-80-87256-12-1

 

 

„Čin a slovo – Kniha o Jakubu Demlovi je souborem mých prací věnovaných Jakubu Demlovi, které vznikaly v letech 1968-2008“, píše o tomto svazku jeho autor Vladimír Binar.“

 

První oddíl tvoří monografická studie Jakub Deml – vymezení vývoje osobnosti a díla, jejímž základem je autorova diplomová práce. Druhý oddíl je souborem textů, které vznikly v letech 1969-1971 a byly vydány v roce 1978 k stoletému výročí narození Demla pod názvem Čin a slovo – Čtyři studie o Jakubu Demlovi. Do třetího oddílu jsou začleněny soubory textů, které jsou výsledkem dlouholeté autorovy spolupráce s literárním kritikem Bedřichem Fučíkem. Čtvrtý oddíl mimo jiné odhaluje zcela opomíjený Demlův celoživotní kritický postoj. V pátém oddílu jsou zařazena tři interview, která dokládají, jak toto dílo vznikalo.

Závěr knihy tvoří chronologický soupis díla J. Demla, tak jak bylo vydáváno v letech 1904-1960.

 

Obsah: Setkávání; Jakub Deml – vymezení vývoje osobnosti a díla; Host na slavnosti; Zapomenuté světlo; Ledové květy, Triptych a Zjevení; Neznámé arcidílo Jakuba Demla; K uspořádání neznámého arcidíla Jakuba Demla; Deníky Jakuba Demla na cestě Domů; Za Šlépějemi Jakuba Demla; Básník tragičnosti české individuality; Básník lidské a božské komedie; Jakub Deml – básník a kritik; Udělat  ze svého života operu; Vražda na díle Jakuba Demla; Žít na majáku v Nuslích; Komentář a bibliografie; Jmenný rejstřík; Bibliografie neznámého arcidíla Jakuba Demla.

 

Čin a slovo

 

 

 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 2.3.2010 / 2.3.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Tiskoviny kraje > Výroční zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze