Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Jedinečná konference: Přírodní zahrady na Vysočině

růže
Česko-rakouský přeshraniční projekt “Přírodní zahrady bez hranic” přináší na Vysočinu myšlenku přírodě blízkých zahrad, uvedení do praxe ekologické údržby soukromých a školních zahrad a veřejné zeleně. Projekt bude představen široké odborné veřejnosti během zahajovací konference na Vysočině, která proběhne ve čtvrtek 4. března 2010 v sídle kraje Vysočina v Jihlavě.
 

 
 

Konferenci pořádají Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání a Krajský úřad kraje Vysočina. „Chceme na zahajovací konferenci pozvat všechny, kterým je sympatická myšlenka přírodě blízkých zahrad a hlavně přírodě blízká péče o zahrady a zeleň,“ uvedla Iveta Machátová z Chaloupky o.p.s. V rámci programu konference budou účastníkům představeny projekty z praxe. Fiona Kiss z rakouské organizace die Umweltberatung v Tullnu seznámí účastníky s ekologickou ochranou a péčí o veřejnou zeleň na příkladu ukázkových zahrad v Tullnu. Dalším hostem z Rakouska bude Reinhard Kittenberger, který je majitelem zahradnictví a ukázkových zážitkových zahrad v Schiltern. Z Vysočiny vystoupí Libor Karásek, ředitel Národního památkového ústavu v Telči, který seznámí účastníky s plány obnovy zámeckých parků a zahrad ve správě NPÚ Telč a Jaroslav Šimek z Kanonie premonstrátů v Želivě, který plánuje revitalizaci klášterních zahrad. Přemysl Krejčiřík ze Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Brně zaštiťuje již téměř dokončený projekt založení bylinkové zahrady Tiree Chmelar ve Valticích.

 

Další referáty budou věnovány nabídce zážitkových zahrad pro děti, dospělé a osoby se specifickými potřebami a možnostem financování úprav a revitalizací zahrad a veřejných prostranství.

 

Konferenci předchází tématická výstava o přírodních zahradách, která je k vidění v prostorách sídla kraje Vysočina do 5. března 2010.

Projekt „Přírodní zahrady bez hranic aneb nový prostor pro lidi, přírodu a cestovní ruch na dosah“ je podpořen z prostředků EU z programu Evropské územní spolupráce Česká republika – Rakousko a je lokalizován na území Dolního Rakouska, Jihočeského a Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Vedoucím partnerem projektu je rakouská organizace „die Umweltberatung“, českými partnery jsou Chaloupky o.p.s., Veronica Brno a o.s. Přírodní zahrada. Projekt je realizován v letech 2009 – 2012.

Během této doby dojde k přenosu znalostí a zkušeností s problematikou přírodních zahrad z Dolního Rakouska, kde toto hnutí letos slaví úspěšnou desetiletou tradici.

Záštitu nad konferencí převzal hejtman kraje Jiří Běhounek a svoji účast přislíbili Wolfgang Sobotka, náměstek hejtmana Dolního Rakouska, a Jan Dusík, ministr životního prostředí.

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.2.2010 / 26.2.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies