Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Vysočina žádá změnu v tendru na práce ve státních lesích

smrk
Menší zpracovatelé dřeva a na ně navázané firmy se bojí, že se jim zhorší přístup ke dřevu ze státních lesů. To by mohlo do budoucna ohrozit jejich existenci a také vést k prohloubení nezaměstnanosti na Vysočině. Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek tento týden odeslal dopis předsedovi vlády ČR s vyslovením obavy nad dopady sporného výběrového řízení na činnosti související s obhospodařováním lesů ve vlastnictví státu.
 

 
 

Důvodem k této obavě je rozhodnutí Lesů České republiky, s. p. vyhlásit veřejnou soutěž s podmínkou, že veškeré dřevo budou prodávat vítězové výběrového řízení. Ti dosud prodávali pouze polovinu dřeva. „S vítězem bude uzavřena smlouva, a to na dobu až deseti let podle charakteru soutěženého území. Velikost těchto územních jednotek oproti dosavadnímu stavu vzrostla, což bude mít buď přímo, nebo potažmo negativní dopad na malé a střední firmy,“ obává se krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství Josef Matějek (ČSSD) a doplňuje, že zhoršení podmínek pro regionální firmy vnímá jako krok špatným směrem.

 

Vedení kraje Vysočina sdílí obavy podnikatelů a nejistotu odběratelů biomasy, kteří mají strach z nedostatku dřevní hmoty pro regionální výrobu tepla nebo elektrické energie. „Jsem přesvědčen, že zpřísnění předpisů týkající se precizace lesní hospodářské evidence a přehledu o původu dřeva u zpracovatelů povede k transparentnosti o skutečném rozsahu těžeb v lesích, o odvozu dřeva z lesa a v neposlední řadě i k přehledu o vlivu tohoto obnovitelného zdroje na průmyslová odvětví i na rozvoj venkova. Faktem je, že přehled o skutečně vytěženém množství dřevní hmoty a jeho využití pomůže řešit závazky vyplývající z předpisů ES týkajících se podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů. Také tento aspekt vidím jako vhodnou alternativu neúměrných podpor týkajících se rozvoje fotovoltaiky a větrných elektráren," uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Vedení kraje Vysočina za dané situace navrhuje zrušit vyhlášené výběrové řízení, prodloužit o rok až dva současný stav (staronová výběrová řízení na stejném počtu smluvních územních jednotek a se stejným poměrem prodeje dřeva při pni a odvozním místě). Takto získaný čas využít k vypracování a přijetí zákona o státním lesním majetku vč. vypracování koncepce státního podniku Lesy České republiky, s. p. s ohledem na regiony.

 

Poznámka: při pni - dřevo je prodáváno po pokácení

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.2.2010 / 19.2.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies