Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Chystá se další sčítání zvěře na Vysočině

zajic
V honitbách, které se nacházejí v kraji Vysočina, proběhne už o víkendu další pravidelné každoroční sčítání zvěře. Současné stavy zvěře, které se sčítáním zjistí, budou známy počátkem měsíce dubna.
 

 
 

„Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství stanovil termíny sčítání zvěře, které jsou pro uživatele honiteb závazné, sčítání tedy proběhne v předem zveřejněných termínech v 521 honitbě kraje Vysočina,“ sdělil Josef Matějek, radní pro oblast lesního hospodářství. První termín sčítání je stanoven na sobotu 13. února 2010, druhý na sobotu 6. března 2010. „Sčítání je každoroční povinností uživatele honitby stanovenou zákonem o myslivosti a zároveň jedním ze základních podkladů pro vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě. Aby bylo možno provést co nejobjektivnější zjištění stavu zvěře v poměrně různorodých přírodních podmínkách v honitbách kraje Vysočina, byly termíny pro letošní rok stanoveny ve spolupráci se zástupci uživatelů honiteb,“ vysvětlil Petr Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.

 

Loni bylo v honitbách  kraje Vysočina z nejznámějších druhů zvěře nasčítáno 30 325 kusů srnčí zvěře. Dále je také možno vidět, že narůstají stavy prasete divokého, kterého nasčítali myslivci  v roce 2009 celkem 2852 kusů o rok dříve 2 634 kusů. Zároveň ze sčítání vyplývá, že v honitbách není sčítána pouze zvěř, která je předmětem lovu, ale v evidenci jsou zachyceny i druhy, které by bez péče myslivců jen těžko přežívaly jako např. sluka lesní v počtu 2087.

 

„Sčítání má právo se účastnit jednak držitel honitby, ve které se sčítání provádí a dále držitelé honiteb sousedních a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům, kterým v tomto případě je orgán státní správy myslivosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,“ připomíná Jiří Bartoš z oddělení lesního hospodářství a myslivosti.

 

Sčítané stavy zvěře na Vysočině k 31. 3. 2009 (výběr)

 

zvěř dančí celkem – 1213 ks

zvěř mufloní celkem – 1002 ks

srnčí zvěr celkem – 30325 ks

černá zvěř celkem – 2852 ks

zajíc polní - 27 842 ks , v tomto případě došlo k mírnému poklesu popluace

vydra říční – 1207 ks

křepelka polní – 3741 ks

sluka lesní – 2087 ks

 

 

  • Jiří Bartoš, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
    Krajský úřad kraje Vysočina
    Tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 12.2.2010 / 12.2.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies