Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Grantový program Rozvoj podnikatelů 2010

Fond Vysočiny
I v letošním roce schválilo krajské zastupitelstvo grantový program na podporu malých a středních podniků v kraji Vysočina v celkové výši 10 milionů korun. Program je určen zejména na nákup technologií, rozšíření podnikatelských prostor nebo také na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Zájemci o podporu z Fondu Vysočiny mohou zasílat své žádosti až do 31. března 2010.
 

 
 

Grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 je rozdělen do dvou podprogramů – v podprogramu A mohou podnikatelé s maximálně 50 zaměstnanci získat dotaci na nákup nových strojů a zařízení, nákup speciálního softwaru, stavební a technologické výdaje atd. Podprogram B je naopak určen firmám do 250 zaměstnanců na podporu inovací, na rozvíjení spolupráce se školami, výzkumnými institucemi a na nové produkty.

 

„Cílem tohoto grantového programu je podpořit podniky, které si nemohou žádat o podporu z evropských zdrojů, a posílit tak jejich stabilitu a konkurenceschopnost v rámci podnikatelského prostředí v kraji Vysočina. Význam malých a středních podniků spočívá nejen v jejich roli významného regionálního zaměstnavatele, ale i ve schopnosti flexibilně reagovat na měnící se hospodářskou situaci,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný, který má v gesci finance a grantové programy.

Na podprogram A je pro letošní rok vyčleněno osm milionů korun. Zbývající dva miliony jsou určeny na podprogram B.

 

Fond Vysočiny http://www.fondvysociny.cz/ – aktivní programy (uzávěrka):

Sportoviště 2010 (5. 3. 2010)

Volný čas 2010 (5. 3. 2010)

Památkově chráněná území 2010 (10. 3. 2010)

Naše školka 2010 (12. 3. 2010)

Rozvoj podnikatelů 2010 (31. 3. 2010)

Více informací ke GP Rozvoj podnikatelů 2010: Olga Wiesnerová, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 534, wiesnerova.o@kr-vysocina.cz

Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 161
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.2.2010 / 9.2.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kalendář akcí

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze